voor inwoners, met gemeenten

Lees hier alles over onze maatregelen in het kader van het coronavirus. Onderaan vindt u de algemene vragen en antwoorden. De maatregelen hebben betrekking op onze scheidingsstations, de gft-inzameling, inzamelfrequentie, papierinzameling, handhaving, het mobiele scheidingsstation en de GGD.

Het is nog steeds met tijden drukker bij de scheidingsstations en de klantenservice dan voorheen. We vragen uw begrip wanneer u te maken krijgt met wachttijden bij het scheidingsstation of een langere responstijd.


Maatregelen

Scheidingsstations (vanwege de hitte tijdelijk aangepaste openingstijden)

De medewerkers van de GAD hanteren een strikt toegangsbeleid, gebaseerd op de richtlijnen vanuit de overheid.

 • Er is een beperkte toegang
 • Medewerkers van de GAD bepalen de toegang tot het scheidingsstation. Maximum aantal bezoekers geld voor fietsers, voetgangers en auto’s!!
 • Maximaal 2 personen per auto en niet jonger dan 18 jaar!
 • 1,5 meter afstand tot elkaar wordt door zowel bezoekers als onze medewerkers in acht genomen.
 • De medewerkers van de GAD bepalen ook de toegang van de laatste auto van de dag
 • Deze maatregelen zijn tot en met 30 augustus van toepassing.

Kijk hier voor alle openingstijden.

Gft inzameling aangepast

De tweewekelijkse inzameling van gft wordt verlengd tot en met 30 augustus.

De afgelopen periode heeft de GAD alle zeilen moeten bijzetten om als gevolg van de Coronacrisis de bezetting op peil te houden. Zeker in het begin was er veel sprake van ziekte-uitval. De afgelopen weken is dit redelijk hersteld maar de bezetting is nog steeds kwetsbaar. Als gevolg van de Coronacrisis moet de GAD dagelijks op diverse terreinen extra inzet plegen, onder andere:

 • Extra inzet personeel bij de scheidingsstations.
 • Extra inzet afvoer grondstoffen scheidingsstations.
 • Extra grofvuil routes (600 afspraken meer deze maand).
 • Extra voertuigen om huisvuil naast ondergrondse containers weg te halen.
 • Ivm de Coronacrisis kunnen niet alle verenigingen voldoende vrijwilligers regelen voor het ophalen van papier, waardoor de GAD extra personeel inzet.
 • Rijden van extra routes inzameling ondergrondse containers op feestdagen.

Door het instellen van de tweewekelijkse gft-inzameling is er meer beschikbare capaciteit ( chauffeurs en beladers) om de extra werkzaamheden uit te voeren en de gescheiden inzameling van grondstoffen te garanderen. De GAD wil alle extra kosten die met bovengenoemde inzet gemoeid zijn binnen de huidige begroting opvangen, dus met eigen mensen en materieel.

De wijzigingen zijn aangepast in de inzamelkalender. Deze kunt u vinden op deze website en in de GAD inzamelkalender app.

Inzamelfrequentie

De aanpassing van het gft-inzamelschema geeft ons de noodzakelijke flexibiliteit in ons personeelsbestand, zoals hierboven is uitgelegd. Er is geen ruimte om andere grondstoffen of restafval vaker in te zamelen.

Papierinzameling

Ook bij de papierinzameling loopt de GAD tegen de consequenties aan van het coronavirus. De GAD zamelt oud papier en karton in samen met verenigingen, clubs en scholen. Zij krijgen daar een vergoeding voor. Vanwege de inzet van deze vrijwilligers wordt papier vaak in de avond ingezameld. Door het coronavirus krijgen steeds meer verenigingen het niet voor elkaar vrijwilligers te mobiliseren. Om de dienstverlening door te laten gaan zijn we genoodzaakt de papierinzameling voor veel wijken nu ook overdag plaats te laten vinden. Dat is natuurlijk anders dan inwoners gewend zijn. We kunnen niet per wijk aangeven of de inzameling overdag plaatsvindt of in de avond. We roepen dan ook iedereen op hun papiercontainer (blauwe bak) vóór 7.30 uur aan de straat te zetten op de inzameldag.

Noodverordening COVID-19

Vanaf 26 maart is een nieuwe Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  van kracht. Hierin is onder andere vastgesteld dat er gehandhaafd wordt op het in acht nemen van 1,5 meter afstand en het samenscholingsverbod. Dit geldt dus ook voor op de scheidingsstations van de GAD en in de publieke ruimte, bijvoorbeeld bij ondergrondse of bovengrondse afvalvoorzieningen. In de Noodverordening COVID -19 is ook opgenomen dat BOA’s en de Toezichthouder van team Toezicht en Handhaving van de GAD hierop mogen handhaven. De gehele Noodverordening COVID-19 leest u hier.

Mobiel scheidingsstation

Het mobiel scheidingsstation zal t/m 30 augustus niet worden ingezet. Alle locaties komen tot die tijd dus te vervallen.

Tot slot

Vriendelijk dank voor uw begrip en medewerking.

GGD Gooi & Vechtstreek

De GAD neemt de situatie rondom het coronavirus uiterst serieus. Grootste prioriteit is de gezondheid van onze medewerkers en het kunnen blijven uitvoeren van het inzamelen van huishoudelijk afval. De GAD volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM en de GGD Gooi en Vechtstreek. GGD Gooi en Vechtstreek volgt de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doet zij samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio.

Blijf via het liveblog op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Veelgestelde vragen over corona

Als u een afspraak heeft, dan halen we het voor u op. Doordat veel mensen thuis zitten en aan het opruimen zijn, merken we dat er veel meer verzoeken krijgen. Hierdoor moet u rekening houden met een wachttijd.

Ja uw afval wordt opgehaald volgens de normale planning, met uitzondering van gft. Dit hebben we tijdelijk aangepast van wekelijks naar tweewekelijks. Kijk hiervoor in de GAD-app of in de inzamelkalender. Afvalinzameling behoort tot de cruciale beroepsgroep. Dat betekent dat medewerkers van inzameling een beroep kunnen doen op kinderopvang. We  doen er alles aan om de dienstverlening door te laten lopen.

Onze klantenservice is extra druk in verband met vragen over onze dienstverlening door het coronavirus. We verzoeken u vriendelijk alleen te bellen voor spoedvragen en voor andere vragen gebruik te maken van onze website. Bedankt!

Alle maatregelen gelden t/m 1 juni, tenzij anders vermeld. Als de landelijke overheid de duur van de corona-maatregelen verandert, zullen wij onze maatregelen dienovereenkomstig aanpassen.

De werkzaamheden van de GAD vallen onder beroepen die door de overheid gekenmerkt worden als cruciaal. Dat betekent dat onze dienstverlening rondom afvalinzameling zoveel mogelijk doorgaat. We nemen hierbij alle hygiënemaatregelen in acht, houden afstand tot elkaar, en werken thuis wanneer onze werkzaamheden dat toelaten. Daarnaast blijven medewerkers met verkoudheidsklachten thuis.