18 september vervolgbijeenkomst ondergrondse containers Muiden centrum

voor inwoners, met gemeenten

18 september vervolgbijeenkomst ondergrondse containers Muiden centrum

Publicatiedatum: 4 september 2019

De GAD is al enige tijd bezig met onderzoek naar geschikte locaties voor ondergrondse containers. Om de afvalinzameling in Muiden toekomstbestendig te maken is de inbreng van inwoners belangrijk! Eerder zijn inwoners en andere belanghebbenden daarom uitgenodigd om mee te denken. Tijdens de participatieavonden die op 23 april en 29 april 2019 zijn gehouden, zijn mogelijke locaties besproken. Ook zijn er vanuit diverse inwoners voorstellen gedaan om ondergrondse containers te plaatsen aan de uitvalswegen van Muiden.

Naar aanleiding van deze inspraak en in overleg met de gemeente Gooise Meren ligt de focus nu op de (on)mogelijkheid van het plaatsen van ondergrondse containers in de omgeving van de oude entree Naarderpoort (incl. Racelijnsplein en Vestingplein). Graag willen wij inwoners weer de gelegenheid geven om over deze locatie mee te denken en zijn wij benieuwd naar ideeën en wensen die er leven. Gezamenlijk stellen we kaders, randvoorwaarden en een zoekgebied op die naderhand voorgelegd worden aan de gemeente Gooise Meren. Andere locaties worden deze avond niet besproken. Centrumbewoners zijn per brief voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

U bent van harte welkom op woensdag 18 september 2019 van 19.00 tot 20.30 uur in De Kazerne, Kazernestraat 10 te Muiden. Aanmelden is niet nodig.

Meer artikelen