Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2010 verplicht om plastic verpakkingsafval gescheiden in te zamelen en te zorgen voor recycling. In de gemeenten in onze regio zamelt de GAD het huishoudelijk afval in. Het inzamelen van het huishoudelijk plastic afval is uitbesteed aan een afvalinzamelaar. Deze afvalinzamelaar is door middel van een aanbestedingsprocedure gegund.

Het scheiden aan de bron van plastic verpakkingsafval past uitstekend in het beleid van de GAD, in de regio wordt al 54% van al het afval gescheiden ingezameld voor recycling en hergebruik.

De inwoners van Gooi en Vechtstreek betalen niet extra voor het ophalen van het plastic verpakkingsafval. De GAD ontvangt € 475,-- vergoeding voor iedere ton gescheiden ingezameld plastic verpakkingsafval, waarmee de inzamelkosten kunnen worden gedekt. Door dit afval gescheiden in te zamelen kan het worden gerecycled en hergebruikt.

Van het gerecyclede plastic worden nieuwe plastic producten gemaakt, wat grondstoffen bespaart. Dit is goed voor het milieu. Bovendien ontstaat er minder restafval, waardoor de regio de verwijderingskosten daarvan ook in de toekomst kan blijven beheersen.

De GAD streeft ernaar om in 2010 11 à 13 kilogram plastic afval per huishouden in te zamelen.

Om de gescheiden inzameling van huishoudelijk plastic verpakkingsafval zo goed mogelijk te laten verlopen gaat de GAD de inwoners uitgebreid informeren en voorlichten. Hierbij zoekt zij aansluiting bij de landelijke campagne Plastic Heroes. In februari 2010 ontvangen alle huishoudens in de regio een informatiepakket.

Het gewestbestuur gaat ervan uit dat het de inwoners op deze manier zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt om het plastic verpakkingsafval te scheiden.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.