Vanaf 2024 komt er een verbod op het bezit van asbestdaken. Dit verbod gaat gelden voor zowel particulieren als bedrijven als (overheids)instellingen. In bepaalde gevallen mogen particulieren kleine oppervlakken asbestdak zelf verwijderen. Zie de spelregels particuliere verwijdering van asbest in daken (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Infomil, 15 juli 2015)

Op basis van het Bouwbesluit gelden hier strikte voorwaarden. Klik op de volgende link voor de  uitgebreide regels asbest.  Asbest is gevaarlijk: bij het inademen van asbeststofdeeltjes neemt het risico op luchtwegaandoeningen toe.

Asbest is gevaarlijk voor mens en milieu Het is een product dat je niet gelijk herkent. Vóór 1994 werd het gebruikt bij de bouw van huizen en voor diverse gebruiksvoorwerpen.

Twijfels of een product asbest bevat?
Mocht u twijfels hebben of een product asbest bevat, kijk dan op www.rijksoverheid.nl of vraag het na bij uw gemeente. Wilt u laten onderzoeken of een bepaald materiaal asbest bevat, dan kun u contact opnemen met een deskundig asbestinventarisatiebedrijf. Op www.rva.nl vind u een overzicht van alle gecertificeerde bedrijven (vul 'asbest' in in het zoekveld en klik op 'scopes'). Aan een asbestonderzoek zijn voor u wel kosten aan verbonden. De fabrikant of leverancier van het materiaal of de verhuurder van uw pand kan soms ook vertellen of er asbest aanwezig is.

Meer informatie over asbest, wat wel/geen asbesthoudende producten zijn en het aanbieden ervan staat beschreven in de folder: Huishoudelijk asbest? Naar het scheidingsstation natuurlijk!

De regels van nu: Waar kan ik het kwijt?

Meldingsplicht bij uw gemeente
Voor verwijdering van asbest heeft u als particulier altijd een meldingsplicht bij uw gemeente. Hiervoor kunt een formulier opvragen via www.omgevingsloket.nl (tenminste 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden). Voor asbesthoudende gebruiksvoorwerpen geldt geen meldingsplicht. 

Bij meer dan 35 m2 per perceel asbest moet u een sloopvergunning aanvragen bij uw gemeente via www.omgevingsloket.nl, waarbij een asbestinventarisatierapport van een erkend bedrijf dient te worden meegeleverd. Er is geen asbestinventarisatierapport nodig als het gaat om het verwijderen van geschroefde asbesthoudende platen, max. 35m²,  of het verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking, max. 35m².

  1. Asbest wordt niet aan huis opgehaald. Particulieren kunnen huishoudelijk asbest aanbieden op één van de vier scheidingsstations. De melding die u bij de gemeente heeft gedaan of de sloopvergunning die u heeft aangevraagd, wordt hier vooraf gecontroleerd.
  2. U mag maximaal 35 m2 asbest uit uw eigen woning (inclusief eventuele schuren of andere bijgebouwen) of een woonboot, aanbieden op de scheidingsstations. Bij meer dan 35 m2 aan asbest kunt u dit niet op een scheidingsstation aanbieden.
  3. Asbesthoudende dakleien en niet-hechtgebonden asbesthoudende producten, bijvoorbeeld dakbedekking mogen niet worden aangeboden bij de GAD, daarvoor moet u een asbestsaneringbedrijf inschakelen.
  4. Asbest moet luchtdicht, dubbel verpakt worden in stevig doorzichtig plastic (PE folie of zak van minimaal 0,2 mm dikte) voorzien van het officiële asbestlogo.
  5. De zak of folie moet zorgvuldig zijn afgesloten en dichtgeplakt met breed plakband/tape.
  6. Bij het inleveren van asbest dient u zich vooraf bij de beheerder van het scheidingsstation te melden die de verpakking en asbestformulieren (uitgegeven door uw gemeente) controleert.
  7. Bij onjuiste aanbieding kan de toegang tot het terrein worden geweigerd en kan proces-verbaal worden opgemaakt.


Scheidingsstation