Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite, is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct is, op een persoonlijke mening berust of dat deze na verloop van tijd veroudert. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. GAD is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie, die door middel van deze site is verkregen.

Copyright

Op alle pagina's binnen de website berust een copyright van GAD. Teksten en afbeeldingen en codes, mogen niet worden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Reglement bescherming persoonsgegevens Gewest Gooi en Vechtstreek

Dit document kunt u hier downloaden.