Er zijn verschillende soorten lampen: led lampen, spaarlampen, TL-lampen.

 

Waar kan ik het kwijt?

Lampen mogen niet in de glasbak. Gloeilampen (als u die nog heeft) en halogeen lampen mogen in het restafval (grijze container, (ondergrondse) verzamelcontainer of huisvuilzak).

Spaarlampen, ledlampen en TL-lampen moeten bij het Klein Chemisch Afval, omdat deze soorten lampen kwik bevatten.

Uw Klein Chemisch Afval kunt u brengen naar één van de vier scheidingsstations.Grijze container (geen link)
Scheidingsstations