De GAD (Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst) Gooi en Vechtstreek zamelt huishoudelijk afval in van huishoudens uit zeven Noord-Hollandse gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. De GAD ziet graag dat inwoners, van jong tot oud, bewuster met het milieu omgaan. Bewoners uit de Gooi en Vechtstreek kunnen daarom met hun vragen over afvalinzameling en huishoudelijk afval bij de GAD terecht. Zo helpt iedereen mee om afval van zijn huishouden op de juiste manier te scheiden en milieuvriendelijk te verwerken.

Missie en visie

De GAD heeft als missie het vergroten van het milieubewustzijn in algemene zin. De GAD draagt haar missie uit naar de bewoners van Gooi en Vechtstreek, naar haar medewerkers en naar aan de GAD verbonden partijen.

Het beleid van de GAD is gericht op een efficiënte en milieubewuste bedrijfsvoering met oog voor veiligheid en dienstverlening.

De kerntaken van de GAD zijn het inzamelen en vervoeren van het huishoudelijk afval uit Gooi en Vechtstreek, het handhaven op de aanbiedregels van huishoudelijk afval, het geven van voorlichting over afval(inzameling) aan de inwoners van de regio en het zorgdragen voor gescheiden en milieuverantwoorde verwerking van het huishoudelijk afval.

Het milieumanagementsysteem van de GAD voldoet aan de ISO 14001:2004 norm en vormt het fundament voor de bedrijfsvoering.

Voorlichting

De GAD kijkt ook of huishoudelijk afval goed ingeleverd wordt. Om dat te bereiken geeft de GAD voorlichting over afval(inzameling) en hoe inwoners kunnen bijdragen aan een milieuverantwoorde verwerking van het (huishoudelijk) afval. Bovendien betrekt de GAD basisschoolleerlingen via een leuk en leerzaam scholenproject bij dit onderwerp.

Van afval naar grondstof

Door grondstoffen gescheiden in te zamelen levert de GAD samen met alle inwoners uit de regio een grote bijdrage aan de milieudoelstellingen van onze regio. Afvalscheiding is niet alleen goed voor het milieu, maar spaart ook grondstoffen en energie uit. Door een juiste afvalscheiding voorkomen inwoners en de GAD samen immers verdere milieuvervuiling. De GAD streeft ernaar om nog meer hergebruik te bereiken. Zo lopen er in een aantal gemeenten in dit kader proeven met gescheiden afvalinzameling. Bewuster omgaan met grondstoffen - zoals papier, plastic, of groente-, fruit- en tuinafval – houdt al onze gemeenten schoner.

Wilt u weten hoe u afval (nog beter) kunt scheiden? Wilt u bijdragen aan een schoner milieu? De GAD geeft u graag meer informatie.