De GAD zamelt het huishoudelijke afval in van de huishoudens uit de regio Gooi- en Vechtstreek. De inzameling is aan een aantal regels verbonden. Dit om het inzamelen zo ordelijk en milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen. De regels staan beschreven in de afvalstoffenverordening regio Gooi en Vechtstreek. 

Toezicht en Handhaving voert de controle uit op de naleving van deze regels. De boa's (buitengewoon opsporings ambtenaren) van Toezicht en Handhaving medewerkers van deze afdeling zijn bevoegd om verbaliserend op te treden bij overtredingen.

Veel voorkomende overtredingen:

  • (grof) huishoudelijk afval op/naast verzamelcontainer plaatsen;
  • huishoudelijk afval op/naast minicontainer plaatsen;
  • huishoudelijk afval niet gescheiden aanbieden;
  • huishoudelijk afval op andere dan de vastgestelde dagen/tijden aanbieden;
  • bedrijfsafval aanbieden aan de GAD.

Een overtreding melden?

De medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 13.00 - 13.30 uur en van 16.00 - 16.30 uur.
U belt naar de klantenservice van de GAD: 035 - 6991888 (kies 4).

Wilt u een indruk krijgen van het werk dat afdeling Toezicht en Handhaving verricht, bekijk dan de presentatie werkzaamheden Toezicht en Handhaving.