Zou je graag bij de GAD willen werken? Klik hier om te zien of er vacatures zijn.

De GAD Gooi en Vechtstreek zamelt huishoudelijk afval in van huishoudens uit zeven Noord-Hollandse gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. De GAD maakt onderdeel uit van de regio Gooi en Vechtstreek.

Bij de GAD werken ongeveer 110 medewerkers. De GAD is een operationele dienst met als kerntaken:

  • het op verantwoorde wijze inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval van de huishoudens in de regio Gooi en Vechtstreek;
  • het gescheiden inzamelen van het huishoudelijk afval;
  • voorlichten en informeren over het gescheiden inzamelen van afval zodat het gebruikt kan worden als nieuwe grondstof;
  • beleidsvoorbereiding;
  • het beheren van het overlaadstation Crailoo en de vier GAD-scheidingsstations;
  • het toezien op- en handhaven van de naleving van de Wet milieubeheer en de Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek.