Iedereen gooit afval weg. We hebben het niet meer nodig, we willen er vanaf. Liefst zo snel mogelijk. Maar… afval is ontzettend belangrijk. Afval is namelijk geen troep, het zijn grondstoffen. Grondstoffen voor nieuwe producten. Doordat we afval hergebruiken, halen we minder energie en grondstoffen uit onze aarde. En zorgen we voor minder vervuiling. De GAD haalt daarom het huishoudelijk afval zoveel mogelijk gescheiden op.

Aanbiedregels in het kort

Om de inzameling zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er een aantal regels:

  • Containers, vuilniszakken, pmd-zakken mogen op de avond voor de inzameldag vanaf 20.00 uur aan de weg gezet worden, maar moeten op de inzameldag uiterlijk 07.30 uur aan de weg staan.
  • De containers moeten op de inzameldag weer om 20.00 uur van de straat zijn.
  • Voor de papiercontainers gelden andere tijden; die worden deels ‘s avonds geleegd. Deze moeten zo snel mogelijk na het legen van de straat zijn.
  • Woont u in hoogbouw en/of maakt u gebruik van een ondergrondse of verzamelcontainer, dan kunt u uw afval te allen tijde in de daarvoor bestemde container stoppen.
  • Afval hoort in zakken of containers, niet ernaast.
  • Als de container aan de straat staat, moet de deksel gesloten zijn.
  • Containers mogen niet zwaarder zijn dan 50 kg en de zakken niet zwaarder zijn dan 12 kg.
  • Kerstbomen mogen op de avond voor de inzameldag vanaf 20.00 uur aan de weg gezet worden, maar moeten op de inzameldag zelf om 07.30 uur aan de weg staan.

Meer regels vindt u hier. U kunt ook een overzicht van alle regels downloaden of een overzicht opvragen bij de klantenservice van de GAD. Telefoon: 035 – 69 91 888 (kies optie 3). We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 16.15 uur.

Feestdagen

Rond feestdagen wordt het afval op een andere dag ingezameld. Meestal voor of na de feestdag die op de reguliere inzameldag valt. Check uw inzamelkalender voor de inzameldagen rond feestdagen.

Aanbieden grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval kunt u naar de scheidingsstations in de Gooi en Vechtstreek brengen of laten ophalen door de GAD. U kunt online een aanvraag indienen om grofvuil te laten ophalen.

Toezicht en Handhaving

De afdeling Toezicht en Handhaving van de GAD controleert op de naleving van de aanbiedregels en het afvalscheidingsgedrag en is bevoegd om boetes uit te delen bij het niet naleven van de regels.