Ondergrondse containers

De definiteve aanwijzingsbesluiten (zie bij downloads) zijn inmiddels verstuurd aan de inwoners van Blaricum. De beroepstermijn is 6 weken bij de Raad van State. Wij streven ernaar dat eind 2018 een groot deel van de ondergrondse containers geplaatst is. Voorafgaand aan de plaatsing is het mogelijk dat er kabels en/of leidingen moeten worden verlegd. De officiële bekendmaking in het blad gemeenschappelijke regeling van de overheid is gepubliceerd.

Op de locatie Kerklaan kan nog geen geen definitief aanwijzingsbesluit worden afgegeven, omdat hier nog verder onderzoek wordt verricht.

Wat ging hieraan vooraf: 

In het voorjaar van 2017 zijn in overleg met bewoners de ontwerp locaties voor de nieuwe ondergrondse containers vastgesteld. De concept aanwijzingsbesluiten zijn daarna naar de omwonenden en toekomstige gebruikers gestuurd en digitaal gepubliceerd. Belanghebbenden konden hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Ook konden zij tijdens een inloopbijeenkomst vragen stellen.

 Links en downloads

Officiele bekendmaking definitief aanwijzingsbesluit

 

Definitief aanwijzingsbesluit

 

Definitief zienswijzenverslag

 

Officiële bekendmaking Blad gemeenschappelijke regeling zonder zienswijzen

 

Officiële bekendmaking Blad Gemeeenschappelijke regeling met zienswijzen

 

Algemene informatie nieuwe kliko's en ondergrondse containers

Concept aanwijzingsbesluiten ondergrondse containers

GAD Van afval naar grondstof

 

 

Deze pagina is bijgewerkt op 2 februari 2018.