Bussum update 31-10-2019

voor inwoners, met gemeenten

Bussum update 31-10-2019

Publicatiedatum: 31 oktober 2019

Wat is er al gedaan?

De afvalinzameling in Bussum is aan het veranderen. Bewoners met voldoende buitenruimte voor eigen containers (kliko) aan huis hebben in het afgelopen jaar een vierde container voor PMD (lege verpakkingen van plastic en blik en drinkpakken) gekregen. In de rest van Bussum zijn ondergrondse containers in gebruik en worden in de toekomst ondergrondse containers bijgeplaatst voor huishoudens met onvoldoende buitenruimte die nu (wellicht) nog gebruik maken van huisvuilzakken en deze aan de straat zetten. De keuze voor ondergrondse containers is al gemaakt en vastgelegd in het Regionaal Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek.

Waar staan we nu?

In de komende tijd zullen er in Bussum veranderingen plaatsvinden. Op een aantal plaatsen staan al ondergrondse containers, deze blijven waar mogelijk in gebruik. Binnenkort zal een start worden gemaakt met het vervangen van een aantal ondergrondse containers. De benodigde werkzaamheden zijn tijdelijk van aard, maar kunnen mogelijk overlast veroorzaken. Uiteraard proberen we deze overlast zo beperkt mogelijk te houden. Toch vragen wij uw begrip hiervoor. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Knipscheer Infrastructuur. Waar nodig worden tijdelijke verkeersmaatregelen toegepast, zoals het plaatsen van hekken en het tijdelijk afzetten van parkeervakken.

Hou deze pagina in de gaten voor nadere informatie over het onderhoudstraject en de planning van de werkzaamheden.

In de komende periode zal de GAD voorbereidingen treffen om containers in onderhoud te vervangen in Bussum. De verwachting is dat, mede afhankelijk van de weersomstandigheden, op onderstaande locaties nog voor het einde van het jaar worden vervangen:

– BS040 – H. Kamerlingh Onnesweg
– BS082 – Barbaragaarde
– BS083 – Claudiagaarde
– BS084 – Dorotheagaarde
– BS085 – Elisabethgaarde
– BS088-1 – Aagje Dekenlaan thv nr 4
– BS088-2 -Aagje Dekenlaan thv nr 52
– BS090 – Lijsterlaan thv nr 216
– BS096 – Betje Wolfflaan thv nr 113
– BS097 – Betje Wolfflaan thv nr 57
– BS098 – Betje Wolfflaan thv nr 1

Hoe nu verder?

In Bussum komen er ook nieuwe containers bij om inwoners de mogelijkheid te geven het huishoudelijk afval te scheiden. In de komende periode zal de GAD in samenspraak met de gemeente onderzoek doen naar mogelijke containerlocaties. Indien nodig wordt extra graafonderzoek gedaan om de haalbaarheid te toetsen. In het centrumgebied zal de GAD met haar projecten aanhaken bij het Kaderplan verkeer centrum Bussum van de gemeente Gooise Meren. Locaties in dit gebied worden stapsgewijs geĆÆnventariseerd.

Meer artikelen