Een mooi team: Tomin, Kringloper en GAD

03-02-2017

Sinds 2016 helpt de Kringloper (Tomingroep) mee bij de inzameling van kringloopproducten op onze scheidingsstations en met succes. Voorheen belandden geregeld onbruikbare goederen in de kringloopcontainer. De Kringloper bracht die vervolgens terug naar de GAD als afval omdat ze er niets mee konden. Nu sorteren medewerkers van de Kringloper vooraf wat echt herbruikbaar is voor de kringloopwinkels. Producten die niet door de selectie komen, scheiden ze nu als grondstof in de juiste containers op de scheidingsstations.

Door deze voorsortering zijn de kringloopcontainers op de scheidingsstations minder snel vol en de kringloopwinkels ontvangen alleen bruikbare goederen die aan een tweede (of derde, vierde….) leven kunnen beginnen. Ook vermindert de inzet van de Tominmedewerkers de hoeveelheid ongescheiden restafval. Enerzijds omdat inwoners bij volle kringloopcontainers hun producten niet kunnen inleveren als herbruikbare goederen maar in de restafvalcontainer stoppen. Anderzijds omdat de kringloopwinkels niet bruikbare/verkoopbare goederen terugbrengen naar het scheidingsstation om ze daar in de juiste grondstoffencontainers te stoppen. Vorig jaar hebben de kringloopwinkels hierdoor 166 ton minder afval teruggebracht dan in 2015. Dit levert ook een stevige reductie van logistieke bewegingen op.