Gemeente Blaricum update 04-09-2018

voor inwoners, met gemeenten

Gemeente Blaricum update 04-09-2018

Publicatiedatum: 4 september 2018

Op 15 locaties in Blaricum gaat de GAD dit jaar ondergrondse containers plaatsen. Naast het Rode Beukplein (BL015) is ook op de Ter Weijdenlaan (BL011) een restafvalcontainer geplaatst. Op een later moment wordt de binnencontainer eveneens gewisseld naar een duocontainer.
De nieuwbouwlocaties Erfgooiersdreef / Laantje van Hynckes (BL016), Erfgooiersdreef (BL017) en Zuiderzeedreef (BL018) zijn inmiddels gerealiseerd.

Procedure aanvragen locaties ondergrondse containers
In het voorjaar van 2017 zijn in overleg met bewoners de ontwerp locaties voor de nieuwe ondergrondse containers vastgesteld. De concept aanwijzingsbesluiten zijn daarna naar de omwonenden en toekomstige gebruikers gestuurd en digitaal gepubliceerd. Belanghebbenden konden hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Ook konden zij tijdens een inloopbijeenkomst vragen stellen. Het College van Burgemeesters & Wethouders heeft vervolgens het definitieve locatieplan goedgekeurd. Op 12 januari jl. zijn de definitieve aanwijzingsbesluiten gepubliceerd en is de officiële bekendmaking gepubliceerd in het blad ‘gemeenschappelijke regeling van de overheid’.

Meer artikelen