Gemeente Gooise Meren update 31-01-2019

Publicatiedatum: 31 januari 2019

In Gooise Meren is gestart met een inventarisatie van geschikte locaties voor ondergrondse containers. In principe worden ondergrondse containers geplaatst daar waar:

  1. sprake is van hoogbouw
  2. sprake is van veel laagbouw met weinig buitenruimte (<30m2), waardoor inwoners geen ruimte hebben voor het plaatsen van meerdere containers

Procedure  locaties
Na afronding van de inventarisatie volgt een toetsing op technische haalbaarheid, waarbij gekeken wordt naar de aanwezigheid van kabels en leidingen, de begroeiing (bomen) en de mogelijkheid om de ondergrondse containers veilig te kunnen legen. Omwonenden en gebruikers van deze containers worden geinformeerd tijdens een informatiebijeenkomst. Omdat wij uw mening belangrijk vinden, zullen er participatiebijeenkomsten met gemeente, gebruikers en omwonenden plaatsvinden. Ook is er de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze (bezwaarschrift)

Planning
De voorbereidingen voor ondergrondse containers in Gooise Meren zijn gestart. Zodra meer bekend is over de locaties ontvangen gebruikers en omwonenden informatie.

Meer artikelen