Gemeente Hilversum update 30-10-2019

voor inwoners, met gemeenten

Gemeente Hilversum update 30-10-2019

Publicatiedatum: 30 oktober 2019

Hilversum centrum
In Hilversum centrum worden in totaal op 47 locaties ondergrondse containers geplaatst. Inmiddels is 87% van de locaties gerealiseerd en in gebruik genomen.

Omdat een aantal vastgestelde locaties niet gerealiseerd kan worden, is onderzoek gedaan naar alternatieve locaties. Recent heeft de GAD definitieve aanwijzingsbesluiten afgegeven voor de volgende locaties:

Alle besluiten zijn gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl. Via de link bij elke locatie komt u bij het betreffende besluit uit.

Maandag 28 oktober zijn er twee ontwerpbesluiten afgegeven in Hilversum centrum. Het gaat om de alternatieve locaties Wagenmakersplein, met locatiecode HS027-alt1 en de locatie aan de Havenstraat-Koningsstraat met locatiecode HS081-alt1.

Bewoners hebben tot 9 december de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Planning

Voor Hilversum Zuid en het buitencentrumgebied zal pas later worden gestart met het kijken naar geschikte locaties voor ondergrondse containers.
Afhankelijk van de snelheid van besluitvorming en de technische haalbaarheid van o.a. kabels en leidingen kunnen de ondergrondse containers in Hilversum Zuid en het buitencentrumgebied in 2022 in gebruik worden genomen. Zodra meer bekend is over de locaties ontvangen omwonenden informatie.

Nieuwbouw

Het kan voorkomen dat er ondergrondse containers worden geplaatst in het kader van herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Meer artikelen