voor inwoners, met elkaar

Gemeente Huizen update 21-06-2018

Publicatiedatum: 21 juni 2018

Op 73 locaties in Huizen gaat de GAD ondergrondse containers plaatsen. Alle vergunningen zijn rond en de bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Naar plaatsing op 30 andere locaties wordt nog aanvullend onderzoek verricht. De eerste drie locaties zijn inmiddels gerealiseerd: HZ032alt – Brasem, HZ040 – Groeneveld, HZ041- Amstenrade.

Planning

Voordat de voorbereidende werkzaamheden van start gaan ontvangen inwoners hierover uitgebreide informatie. Zodra bekend is wanneer de containers daadwerkelijk worden geplaatst ontvangen de bewoners ook een brief met informatie over de ingebruikname van de containers.

Tussen 11 en 22 juni wordt gestart met de plaatsingswerkzaamheden op de volgende locaties:   HZ043 – Radboud, HZ077 – Zeelt.

Procedure aanvragen locaties ondergrondse containers

In de afgelopen periode hebben bewoners hun zienswijze (bezwaarschriften) op de concept aanwijsbesluiten kunnen indienen. Indieners van deze bezwaarschriften hebben inmiddels het zienswijze verslag met de reacties op de bezwaarschriften ontvangen. Het College van Burgemeesters & Wethouders heeft onlangs het definitieve locatieplan goedgekeurd. Op 13 april jl. zijn de definitieve aanwijsbesluiten gepubliceerd evenals het zienswijzenverslag. Voor de locaties HZ026 (Archipelplein) en HZ028 (Vooronder) zijn 11 mei jl. de aanwijzingsbesluiten afgegeven.

Meer artikelen