Huizen, Blaricum, Laren, deel van Naarden

In Huizen, Blaricum en Laren gaan we starten met anders inzamelen. Dat betekent dat de meeste huishoudens in de laagbouw een nieuwe afvalcontainercontainer (kliko) krijgen voor de inzameling van pmd (plastic- metalen verpakkingen en drinkpakken). De zakken verdwijnen hierdoor uit het straatbeeld. Bij huishoudens in de hoogbouw komen extra ondergrondse containers voor het gescheiden aanleveren van huishoudelijk afval

Laatste nieuws nieuwe afvalcontainers voor pmd en restafval

Vanaf 18 april komen de nieuwe afvalcontainers. Op deze pagina vindt u informatie waarom en wanneer dat voor u geldt. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met een medewerker via een speciaal telefoonnummer 0800 1050. In april zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd.

Laatste nieuws ondergrondse containers

De inventarisatie en participatiebijeenkomsten zijn afgerond. In juni worden inloopbijeenkomsten georganiseeerd waarbij het concept locatieplan wordt gepresenteerd. Inwoners worden hiervoor uitgenodigd van 16.00-20.00 uur:

Huizen:     dinsdag 20 juni       gemeentehuis

Blaricum:  maandag 26 juni     gemeentehuis in Blaricum

Laren:       donderdag 29 juni   het Brinkhuis

Wat ging hieraan vooraf

Inventarisatie in de gemeente Huizen, Blaricum en Laren is afgerond. De bijhorende plattegronden zijn en worden gepresenteerd aan de betreffende gemeente. De gemeente zal vooral letten op de haalbaarheid van de plannen t.a.v. o.a. parkeren, groen, verkeer enz. Na de eventuele aanpassingen in het plan die hieruit voortkomen zullen bewoners worden uitgenodigd om over de plannen mee te praten.

Deze inventarisatie levert een plankaart op waaruit verschillende zaken zijn af te lezen. Zoals bijvoorbeeld: welke huishoudens krijgen een pmd-container aan huis? Aan welke kant van de straat moeten ze staan om geleegd te kunnen worden? Welke huishoudens worden aangewezen op een ondergrondse container? En waar komen deze ondergrondse containers te staan?

Procedure

In afstemming met de betreffende gemeente:

  • Inventarisatie welke huishoudens een afvalcontainer (kliko) krijgen of in aanmerking komen voor een ondergrondse container
  • Is er een zijlader of achterlader gewenst.
  • Waar komen welke ondergrondse containers 
  • Inwonersavond met gelegenheid om mee te praten en/of vragen te stellen.

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met het laatste nieuws, dit was op22 mei 2017. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen op werkdagen tussen 9.00-16.00 uur met de klantenservice van de GAD, tel. 035 699 18 88 voor het maken van een terugbelnotitie.