Huizen is één van de eerste gemeenten waar de nieuwe inzamelmethode wordt ingevoerd. De woningen in Huizen zijn heel gevarieerd, alle gebiedstypes voor afvalinzameling komen voor in deze gemeente. Daarnaast kent Huizen relatief veel nieuwbouwprojecten, ook deze worden meegenomen in de nieuwe manieren van inzamelen.

Kliko’s

In het voorjaar van 2017 zijn nieuwe kliko’s voor pmd en restafval uitgezet bij woningen met tenminste 30m2 eigen buitenruimte. Voor huishoudens met minder buitenruimte worden gezamenlijke ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Totdat die klaar zijn, maken zij nog gebruik van de oude kliko voor restafval. Als de ondergrondse container klaar is, krijgen ook zij een kliko voor pmd en gaan zij voor hun restafval gebruik maken van de ondergrondse container.

Ondergrondse containers

In het voorjaar van 2017 zijn in overleg met bewoners de ontwerp locaties voor de nieuwe ondergrondse containers vastgesteld. De concept aanwijzingsbesluiten zijn daarna naar de omwonenden en toekomstige gebruikers gestuurd en digitaal gepubliceerd. Belanghebbenden konden hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Ook konden zij tijdens een inloopbijeenkomst vragen stellen.

Planning

In de zomer van 2017 zijn de laatste nieuwe kliko’s op de huisadressen afgeleverd. Per 1 juli gelden ook de nieuwe inzameldagen. Extra containers voor pmd, gft en papier/karton kunnen ook de komende maanden op aanvraag nog geleverd worden.

De termijn voor het indienen van zienswijzen op de aanwijzingsbesluiten voor de ondergrondse containers sloot in augustus 2017. De zienswijzen zijn nu in behandeling.

Wij streven er naar in dat de meeste ondergrondse containers eind van het jaar 2018 kunnen worden geplaatst.

Links en downloads

Algemene informatie nieuwe kliko's en ondergrondse containers

Concept aanwijzingsbesluiten ondergrondse containers

GAD Van afval naar grondstof