gemeente Naarden en de GAD organiseren Inwonersavonden voor de inwoners aangaande het project Naarden Vesting ondergronds. De plannen hebben vorm gekregen in nauwe samenwerking met een participatiegroep bestaande uit leden van het bewonersplatform Naarden Vesting, Vereniging Vestingstad Naarden, de ondernemersvereniging Naarden Vesting en diverse bewoners, waaronder deelnemers aan de proef.

Tweede informatie avond.

Op dinsdag 24 november 2015 organiseerden gemeente Naarden en de GAD een tweede informatieavond voor de inwoners van de Vesting. Tijdens deze informatieavond werden de plannen gepresenteerd die zijn bijgesteld op basis van verschillende bewonersreacties van de eerste informatieavond.

De plannen hebben vorm gekregen in nauwe samenwerking met een participatiegroep. Voor de inpassing is een landschapsarchitect ingeschakeld die ook al eerder betrokken is geweest bij andere plannen in de Vesting.

De avond werd goed bezocht. Op foto’s en plattegronden was de huidige en toekomstige situatie goed te zien, evenals de locatie waar de containers worden geplaatst. Medewerkers van de gemeente Naarden en de GAD waren aanwezig om het een en ander toe te lichten en met bewoners in gesprek te gaan. In totaal hebben meer dan 75 bewoners gebruik gemaakt van deze gelegenheid. Het merendeel van de gehoorde reacties van bewoners waren positief. Op een enkele locatie na was er sprake van voldoende draagvlak voor de plannen. Voor wat betreft de locatie waarover nog discussie bestaat, zal in samenspraak met bewoners gezocht worden naar de beste oplossing. 

Download hier de presentatie van de inpassing, de plattegrond van de locaties en het bijhorende verzorgingsgebied, evenals het overzicht van de in te zamelen grond- en afvalstoffen per locatie.

Hoe verder

In december zal B&W van Naarden het gepresenteerde locatieplan behandelen. Eerste kwartaal 2016 start het aanwijzingsproces. Dat betekent dat ieder huishouden een brief ontvangt met een aanwijzing op een containerlocatie. Na het doorlopen van de aanwijzingsprocedure volgt de plaatsing van de containers. De tussenliggende periode wordt gebruikt voor o.a. bodemonderzoek. Hoewel de werkzaamheden hiervoor beperkt zijn kunt u hier kortstondig enige hinder van ondervinden.

Informatie

Heeft u nog vragen over de plannen dan kunt u bellen met de klantenservice van de GAD voor het maken van een terugbelnotitie. De klantenservice is op werkdagen bereikbaar tussen 8:00 en 16:15uur via 035-6991888. Mailen kan ook naar naardenondergronds@gad.nl

 

Eerste informatie avond.

Op woensdag 25 juni bestond de eerste informatie avond bestond uit twee onderdelen:

  • Van 19:00 – 20:00 uur een presentatie voor de direct aanwonenden van de nieuwe locaties door wethouder Marcel Adriani en de heer Diederik Starreveld (namens de GAD) aangaande de voortgang van het project en de (voorlopige) locaties van de ondergrondse containers;
  • Van 20:00 uur tot 21:00 was er voor alle inwoners een informatiemarkt over het project.

Alle aanwezigen werd gevraag om een reactieformulier in de vullen met adviezen, tip en/of opmerkingen. De reacties van de participatiegroep en die van de inwoners van de vesting worden meegenomen in het door de raad vast te stellen projectplan.

Tot 5 juli 2015 konden de inwoners van Naarden Vesting reageren op de plannen.
Download de presentatie voor een overzicht van de locaties, de afwegingen en de input van de participatiegroep.

Informatie
Heeft u nog vragen over de plannen dan kunt u bellen met de klantenservice van de GAD voor een terugbel afspraak via 035-6991888