Ondergrondse containers

De definitieve aanwijzingsbesluiten zijn vrijdag 2 februari 2018 verstuurd. De beroepstermijn is 6 weken bij de Raad van State.  Wij streven ernaar dat eind 2018 een groot deel van de ondergrondse containers geplaatst is.  Voorafgaand aan de plaatsing is het mogelijk dat er kabels en/of leidingen moeten worden verlegd. Het zienswijzenverslag is inmiddels gereed en naar de indieners verzonden. De officiële bekendmaking in het blad gemeenschappelijke regeling van de overheid is gepubliceerd:  Officiële bkendmaking

Op de locaties Groene Gerritsweg Torenlaan, De Brink en de Naarderstraat kunnen nog geen definitief aanwijzingsbesluiten worden afgegeven, omdat hier nog verder onderzoek wordt verricht.

Wat ging hieraan vooraf:

In het voorjaar van 2017 zijn in overleg met bewoners de ontwerp locaties voor de nieuwe ondergrondse containers vastgesteld. De concept aanwijzingsbesluiten zijn daarna naar de omwonenden en toekomstige gebruikers gestuurd en digitaal gepubliceerd. Belanghebbenden konden hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Ook konden zij tijdens een inloopbijeenkomst vragen stellen.

Downloads

Officiële bekendmaking blad gemeenschappelijke regeling

Definitief aanwijzingsbesluit (voorbeeldbrief)

Zienswijzenverslag

Algemene informatie nieuwe kliko's en ondergrondse containers

Concept aanwijzingsbesluiten ondergrondse containers

GAD Van afval naar grondstof

 

 

 

 

 

 

 

Deze pagina is bijgewerkt op 2 februari 2018.