Medisch thuisafval

Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld dialysezakken en -slangen. U mag dit medisch thuisafval aanbieden als huishoudelijk afval, maar zorgt u er dan wel voor dat er geen resten spoelvloeistof of iets dergelijks in achterblijven. Hoewel dit materiaal vaak van plastic is gemaakt, mag het niet bij het pmd!

Hoe lever ik het in?

Kleine hoeveelheden, waarvan u heel zeker weet dat er absoluut geen resten in zijn achtergebleven, mogen in de restafvalcontainer.

Grotere hoeveelheden medisch thuisafval en medisch thuisafval dat nog resten van vloeistof of medicijn bevat, mogen niet in de restafvalcontainer. U kunt ze inleveren bij een scheidingsstation.

Let op: injectiespuiten en -naalden mogen nooit in de afvalcontainer of -zak. Dit levert een groot risico op voor onze medewerkers.

Injectienaalden kunt u inleveren bij één van de vier scheidingsstations. Bij sommige apothekers in Gooi en Vechtstreek kunt u ook injectienaalden inleveren. U mag ze alleen aanbieden in een speciale verpakking, namelijk een injectienaaldenbeker die verkrijgbaar is bij een apotheek. Injectienaalden mogen dus niet worden ingeleverd in bijvoorbeeld een jampot of een plastic zak.