Huishoudelijk afval gescheiden inzamelen, dat is onze kerntaak. Onder bepaalde voorwaarden en tegen betaling kunnen we uw bedrijf wel opnemen in onze inzamelroute. Belangrijkste voorwaarden: het gaat om afval van een winkel, kantoor of dienstverlenende organisatie én u sluit hiervoor vooraf een contract met ons.

Onze inwoners betalen via de afvalstoffenheffing voor het ophalen van het huishoudelijk afval. Bedrijfsafval mag u daarom niet als huishoudelijk afval aanbieden.

Meer informatie

Meer weten over het ophalen van bedrijfsafval? Neem dan contact met ons op. Voor het ophalen van uw bedrijfsafval kunt u natuurlijk ook kiezen voor de andere afvalbedrijven die in de regio actief zijn.