voor inwoners, met gemeenten

De GAD heeft als kerntaak het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Onze inwoners betalen via de afvalstoffenheffing voor het ophalen van het huishoudelijk afval. Bedrijfsafval mag u daarom niet als huishoudelijk afval aanbieden.

Voor het ophalen van uw bedrijfsafval kunt u kiezen voor de andere afvalbedrijven die in de regio actief zijn.