• Maak altijd eerst een afspraak (via onze website of telefonisch) en zet uw afval niet zomaar op straat. Zo helpt u mee om uw straat schoon te houden.
 • Neem contact met ons op zodra u weet dat u iets wilt laten ophalen. Er is veel vraag naar deze service, waardoor we niet altijd op korte termijn kunnen komen.

Welk groot afval haalt de GAD  op? En wat zijn de spelregels?

 • De GAD haalt groot huishoudelijk op dat niet in uw container past, zoals: planken, (grof) tuinafval, meubels en witgoed, zoals koelkast, televisie, computer of wasmachine
 • Dit zijn de spelregels waar u aan moet voldoen.

Waar en wanneer klaarzetten

 • Zet uw afval op de afgesproken ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur aan de straat, dan weet u zeker dat het op tijd klaar staat om te worden opgehaald. De avond tevoren mag ook, vanaf 20.00 uur.
 • Zet uw afval op de afgesproken plek neer en zorg dat er rondom veel ruimte vrij is. We halen het op met een vrachtauto met een grijpkraan en de grijper moet het zonder moeite of gevaar kunnen oppakken.
 • Zorg dat uw afval vanaf de straat gezien niet ergens achter, nergens tegenaan en nergens onder staat (dus ook niet tegen een afvalcontainer, hek, schutting, elektriciteitskast, of bij een boom, auto, lantaarnpaal of balkon).

Hoe klaarzetten

 • Zet geen los afval op straat, dat kan gaan zwerven. We nemen alleen gebundeld of verpakt afval mee. Een bundel of verpakking mag maximaal 15 kg wegen.
 • Een keer per twee weken kunt u maximaal 3 m3 laten ophalen. Daarvan is 1 m3 gratis. Wilt u meer laten ophalen, dan brengt de GAD kosten in rekening.
 • Tuinafval mag maximaal 2 meter lang zijn en ander afval maximaal 1,5 meter lang.
 • U mag uw groot afval ook in vuilniszakken aanbieden, maar alleen als die open zijn. Dichte vuilniszakken of zakken met gewoon (klein) huishoudelijk afval nemen we niet mee. Hier hebt u immers de kliko of (ondergrondse) container voor. Is uw kliko vol? Dan kunt u de zakken naar een GAD-scheidingsstation brengen.

Welk groot afval haalt de GAD niet op?

 • De ophaalservice van de GAD is alleen voor groot huishoudelijk afval. Dat betekent dat we de volgende zaken niet bij u kunnen ophalen: puin, bouw- en sloopafval, steen, beton, zand, auto-onderdelen, (glas)platen, textiel, dakleer-bitumen, asbest, kleine elektrische en elektronische apparaten, papier en karton, klein chemisch afval en bedrijfsafval.
 • Kleine hoeveelheden van het bovenstaande, met uitzondering van bedrijfsafval, kunt u wel inleveren op een GAD-scheidingsstation. Ook hierbij geldt: tot 1m3 hoeft u niet te betalen. Brengt u meer, dan brengt de GAD kosten in rekening.
 • Papier en karton kunt u natuurlijk in de daarvoor bestemde container doen. Maakt u gebruik van kliko’s, dan kunt u eventueel een (extra) kliko voor papier en karton aanvragen.
 • Verpakkingsglas (potten, flessen) kunt u naar de glascontainer bij u in de buurt brengen.
 • Voor textiel zijn er een aantal keren per jaar aparte ophaaldagen, die vindt u in de inzamelkalender. U kunt textiel ook in een textielcontainer bij u in de buurt doen.
 • Bouw- en sloopafval zijn geen huishoudelijk afval. U kunt het laten ophalen door een containerbedrijf in de regio.

Kosten

 • Het ophalen of inleveren van maximaal 1m3 groot huishoudelijk afval per twee weken is gratis. Wilt u meer laten ophalen of inleveren, dan brengt de GAD hiervoor kosten in rekening.
 • Ophalen: 45 euro per extra m3. In totaal halen wij maximaal 3m3 per twee weken op.
 • Inleveren: 16 euro per extra m3. In totaal kunt u maximaal 3m3 per twee weken inleveren.

Wetten en regels

 • Voor het ophalen en inleveren van uw groot huishoudelijk afval is de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 van toepassing.