Gft ondergronds

voor inwoners, met gemeenten

Gft-afval kunnen we niet overal ondergronds inzamelen.  Op de locaties waar dit niet kan staat een bovengrondse container voor gft en etensresten.
Op locaties waar geen ondergrondse container mogelijk is worden zogenaamde bovengrondse gft “huisjes” geplaatst.

We noemen ze ‘gft-huisjes’, omdat het een soort huisje is, waar een losse container in staat. Ze zijn een stuk kleiner dan de ondergrondse containers en we legen ze dan ook vaker.