Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 4 september 2018

duocontainer

Op 15 locaties in Blaricum gaat de GAD dit jaar ondergrondse containers plaatsen. Naast het Rode Beukplein (BL015) is ook op de Ter Weijdenlaan (BL011) een restafvalcontainer geplaatst. Op een later moment wordt de binnencontainer eveneens gewisseld naar een duocontainer.
De nieuwbouwlocaties Erfgooiersdreef / Laantje van Hynckes (BL016), Erfgooiersdreef (BL017) en Zuiderzeedreef (BL018) zijn inmiddels gerealiseerd.

Procedure aanvragen locaties ondergrondse containers
In het voorjaar van 2017 zijn in overleg met bewoners de ontwerp locaties voor de nieuwe ondergrondse containers vastgesteld. De concept aanwijzingsbesluiten zijn daarna naar de omwonenden en toekomstige gebruikers gestuurd en digitaal gepubliceerd. Belanghebbenden konden hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Ook konden zij tijdens een inloopbijeenkomst vragen stellen. Het College van Burgemeesters & Wethouders heeft vervolgens het definitieve locatieplan goedgekeurd. Op 12 januari jl. zijn de definitieve aanwijzingsbesluiten gepubliceerd en is de officiële bekendmaking gepubliceerd in het blad ‘gemeenschappelijke regeling van de overheid’.

Vragen?
Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonische bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.

Links en downloads

Update 14 mei

Op 15 locaties in Blaricum gaat de GAD dit jaar ondergrondse containers plaatsen. Alle vergunningen zijn rond en inwoners van Blaricum hebben inmiddels de definitieve aanwijzingsbesluiten ontvangen. Inmiddels zijn er twee duocontainers voor restafval en pmd (lege verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken) geplaatst. Op het Plataanplein (locatie BL001), het Cederplein (BL003). Op het Rode Beukplein (locatie BL015) is een nieuwe ondergrondse container voor restafval geplaatst. Op een later moment zal ook hier een duocontainer voor restafval en pmd komen.

In de komende weken zullen op verschillende locaties werkzaamheden plaatsvinden. In de Blaricummermeent zullen nog drie extra locaties voor de nieuwbouw worden geplaatst (BL016, BL017 en BL018).

Voorafgaand aan de plaatsing is het mogelijk dat er nog kabels en/of leidingen moeten worden verlegd. We verwachten eind 2018 helemaal klaar te zijn.