voor inwoners, met gemeenten

Op deze pagina kunt u alles lezen over de voortgang van het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Bussum. We plaatsen regelmatig updates.

Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 13 februari 2020.

Wat is er al gedaan?

De afvalinzameling in Bussum is aan het veranderen. Bewoners met voldoende buitenruimte voor eigen containers (kliko) aan huis hebben in het afgelopen jaar een vierde container voor PMD (lege verpakkingen van plastic en blik en drinkpakken) gekregen. In de rest van Bussum zijn ondergrondse containers in gebruik en worden in de toekomst ondergrondse containers bijgeplaatst voor huishoudens met onvoldoende buitenruimte die nu (wellicht) nog gebruik maken van huisvuilzakken en deze aan de straat zetten. De keuze voor ondergrondse containers is al gemaakt en vastgelegd in het Regionaal Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek.

Waar staan we nu?

In de komende tijd zullen er in Bussum veranderingen plaatsvinden. Op een aantal plaatsen staan al ondergrondse containers, deze blijven waar mogelijk in gebruik. Inmiddels is een start gemaakt met het vervangen van een aantal ondergrondse containers. Deze containers vallen binnen een grootschalig onderhoudstraject. In de afgelopen periode zijn op onderstaande locaties containers vervangen, waardoor het voor bewoners mogelijk is gemaakt om afval te scheiden.

 • BS040 – H. Kamerlingh Onnesweg
 • BS057 – Bloemhof
 • BS058 – Bloemhof
 • BS059-1 – Lange Heul
 • BS081 – Amaliagaarde
 • BS082 – Barbaragaarde
 • BS083 – Claudiagaarde
 • BS084 – Dorotheagaarde
 • BS085 – Elisabethgaarde
 • BS086 – Anne Franklaan thv nr. 213-251
 • BS087 – Anne Franklaan
 • BS088-1 – Aagje Dekenlaan thv nr. 4 t/m 50
 • BS088-2 -Aagje Dekenlaan thv nr. 52 t/m 80
 • BS090 – Lijsterlaan thv nr. 216
 • BS096 – Betje Wolfflaan thv nr. 113
 • BS097 – Betje Wolfflaan thv nr. 57
 • BS098 – Betje Wolfflaan thv nr. 1

Planning

In de komende weken gaat de GAD verder met het vervangen van containers in onderhoud. De benodigde werkzaamheden zijn tijdelijk van aard, maar kunnen mogelijk overlast veroorzaken. Uiteraard proberen we deze overlast zo beperkt mogelijk te houden. Toch vragen wij uw begrip hiervoor. Belanghebbenden worden per brief over de werkzaamheden geïnformeerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Knipscheer Infrastructuur. Waar nodig worden tijdelijke verkeersmaatregelen toegepast, zoals het plaatsen van hekken en het tijdelijk afzetten van parkeervakken.

In de komende periode worden op de volgende locaties werkzaamheden verricht.

 • BS017-1 – Landstraat
 • BS028 – Nieuwe Veldheim
 • BS031-1 – Boekweitplein
 • BS078 – Papaverstraat

Hou deze pagina in de gaten voor nadere informatie over het onderhoudstraject en de planning van de werkzaamheden.

Hoe nu verder?

In Bussum komen er ook nieuwe containers bij om inwoners de mogelijkheid te geven het huishoudelijk afval te scheiden. In de komende periode zal de GAD in samenspraak met de gemeente onderzoek doen naar mogelijke containerlocaties. Indien nodig wordt extra graafonderzoek gedaan om de haalbaarheid te toetsen. In het centrumgebied zal de GAD met haar projecten aanhaken bij het Kaderplan verkeer centrum Bussum van de gemeente Gooise Meren. Locaties in dit gebied worden stapsgewijs geïnventariseerd.