Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 19 juni 2018.

In Gooise Meren is gestart met een inventarisatie van geschikte locaties voor ondergrondse containers. In principe worden ondergrondse containers geplaatst daar waar:

  1. sprake is van hoogbouw
  2. sprake is van veel laagbouw met weinig buitenruimte (<30m2), waardoor inwoners geen ruimte hebben voor het plaatsen van meerdere containers

Procedure aanvragen locaties
Na afronding van de inventarisatie volgt een toetsing op technische haalbaarheid, waarbij gekeken wordt naar de aanwezigheid van kabels en leidingen, de begroeiing (bomen) en de mogelijkheid om de ondergrondse containers veilig te kunnen legen. Vervolgens ontvangen omwonenden die gebruik kunnen maken van deze containers een conceptaanwijzingsbesluit, waarna informatie- en participatiebijeenkomsten met gemeenten en omwonenden plaatsvinden. Ook is er de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze (bezwaarschrift).

Planning
Afhankelijke van de technische haalbaarheid en weersomstandigheden kunnen de ondergrondse containers in Gooise Meren in 2018. Zodra meer bekend is over de locaties ontvangen omwonenden informatie.

Vragen?
Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonische bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.

Naarden – Vesting

Totdat de laatste plaatsing van de ondergrondse container is gerealiseerd (verwachting augustus) worden er in heel Naarden Vesting ook nog zakken opgehaald om onduidelijkheid te voorkomen. Wij vragen de inwoners die al wel gebruik kunnen maken van de ondergrondse containers om hun afval daar naar toe te brengen. Om voldoende aanbiedmogelijkheden te realiseren, is samen met gemeente en inwoners gekozen om op zes locaties ondergrondse containers te plaatsen. Inmiddels zijn vijf van de zes locaties gerealiseerd en in gebruik genomen. Met het realiseren van de locaties aan het Adriaan Dortsmanplein, de Peperstraat/Westwalstraat, de Westwalstraat/Cattenhagestraat, de Kooltjesbuurt en de Oude Haven is een zakkenvrije Naarden-Vesting binnen handbereik. In augustus zal naar alle waarschijnlijkheid de laatste locatie worden gerealiseerd.

Waarom worden er nog zakken opgehaald?
Op de locatie ND009 aan de Oostwalstraat zijn de     ondergrondse containers nog niet geplaatst (blauwe container). Op dit moment is de benodigde vergunning goedgekeurd en is het wachten op de bezwaartermijn van 6 weken. Deze procedure dient te worden afgewacht totdat tot uitvoering kan worden overgegaan. We verwachten dit in augustus te kunnen realiseren.

Dit betekent dat er voor een gedeelte van de inwoners in Naarden-Vesting nog geen mogelijkheden zijn om het huishoudelijk afval naar een ondergrondse container te brengen. De GAD haalt de zakken voor deze bewoners daarom nog steeds aan huis op. Zodra de ondergrondse container op deze locatie (Oostwalstraat ND009)gereed is zal deze situatie veranderen. Ook in de Peperstraat (ND004) worden nog zakken opgehaald omdat de weg is opgebroken en onze wagen niet bij de ondergrondse container kan komen. Voor de locatie Oude Haven (ND007) is het soms lastig omdat de aanrijroute vaak is gestremd doordat auto’s onjuist staan geparkeerd zodat de vrachtwagen er niet langs kan. Vandaar dat er ook nog zakken worden opgehaald.

Oproep aan bewoners
Hebt u een brief ontvangen over het in gebruik nemen van een containerlocatie, dan bent u officieel aangewezen op deze locatie en kunt u vanaf heden uw afval naar deze locatie brengen. Het kan dus zijn dat uw buren op een andere locatie zijn aangewezen en op dit moment nog zakken aan de straat moeten zetten. De GAD verzoekt een ieder gebruik te maken van de voor hem/haar aangewezen aanbiedlocatie. Op deze manier houden we de overlast zo beperkt mogelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen?
Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonische bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.