Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 31 januari 2019.

In Gooise Meren is gestart met een inventarisatie van geschikte locaties voor ondergrondse containers. In principe worden ondergrondse containers geplaatst daar waar:

  1. sprake is van hoogbouw
  2. sprake is van veel laagbouw met weinig buitenruimte (<30m2), waardoor inwoners geen ruimte hebben voor het plaatsen van meerdere containers

Procedure aanvragen locaties
Na afronding van de inventarisatie volgt een toetsing op technische haalbaarheid, waarbij gekeken wordt naar de aanwezigheid van kabels en leidingen, de begroeiing (bomen) en de mogelijkheid om de ondergrondse containers veilig te kunnen legen. Vervolgens ontvangen omwonenden die gebruik kunnen maken van deze containers een conceptaanwijzingsbesluit, waarna informatie- en participatiebijeenkomsten met gemeenten en omwonenden plaatsvinden. Ook is er de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze (bezwaarschrift).

Planning
De voorbereidingen voor ondergrondse containers in Gooise Meren zijn gestart. Zodra meer bekend is over de locaties ontvangen omwonenden informatie.

Vragen?
Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonische bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.