Muiden – de Krijgsman

voor inwoners, met gemeenten

kaart wijk - decoratieDe GAD (Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst) zorgt voor het ophalen en verwerken van verschillende soorten huishoudelijk afval. Dat doen we zoveel mogelijk gescheiden, zodat het afval grondstof kan worden voor nieuwe producten.

In de Krijgsman wordt op verschillende manieren afval opgehaald

In het merendeel van de wijken kunt u uw huishoudelijk afval wegbrengen naar drie ondergrondse containers. Deze zijn voor restafval – PMD – papier en karton. De ondergrondse containers zijn of worden in de toekomst afgesloten en kunnen alleen worden geopend met een persoonlijke toegangstag die u krijgt thuis bezorgd.

GFT

Alle laagbouw woningen krijgen alleen een gft container aan huis. Bewoners van appartementen krijgen toegang tot een bovengrondse gft container.

In de eerste opgeleverde wijk (fase 1) heeft men d.m.v. een enquĂȘte aangegeven de voorkeur te geven aan ondergrondse containers voor alle woningen. Dit betekent dat er in dit gebied geen containers aan huis worden geleverd, m.u.v. de gft container voor de laagbouw.

Containers aan huis

In enkele straten krijgen laagbouw woningen een standaardset van vier containers aan huis (rest, pmd, gft en papier en karton). Deze woningen maken geen gebruik van de ondergrondse containers. Huishoudens die containers aan huis hebben kunnen gemakkelijk zien wanneer de containers aan de straat moeten staan via de inzamelkalender in onze app.

Glas en textiel

Er staan nu tijdelijke glascontainers aan het begin van De Krijgsman bij het toekomstige terrein van AH. Voor de textielcontainer wordt op dit moment nog naar een geschikte locatie gezocht.