Muiden ondergrondse containers

voor inwoners, met gemeenten

Praat met ons mee over ondergrondse containers in Muiden: kom 18 september tussen 19.00 en 20.30 uur naar de inloopavond in De Kazerne!

Op deze pagina kunt u alles lezen over de voortgang van het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Muiden. We plaatsen regelmatig updates.

Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 4 september 2019.

De afvalinzameling in Muiden is aan het veranderen. Bewoners met voldoende buitenruimte voor eigen containers aan huis hebben in het afgelopen jaar een vierde container voor PMD (lege verpakkingen van plastic en blik en drinkpakken) gekregen. In het centrum van Muiden worden in de toekomst ondergrondse containers geplaatst voor huishoudens met onvoldoende buitenruimte die nu (wellicht) nog gebruik maken van huisvuilzakken en deze aan de straat zetten. De keuze voor ondergrondse containers is al gemaakt en vastgelegd in het Regionaal Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek.

Op een aantal plaatsen staan al ondergrondse containers, deze blijven waar mogelijk in gebruik. Daarnaast komen er nieuwe containers bij om bewoners in het centrum de mogelijkheid te geven om huishoudelijk afval te scheiden. Met de komst van ondergrondse containers verdwijnen de huisvuilzakken uit het straatbeeld en dragen we bij aan een betere toekomst.

Wat is er al gedaan?

De GAD is al enige tijd bezig met onderzoek naar geschikte locaties voor ondergrondse containers. Eerder zijn inwoners en andere belanghebbenden daarom uitgenodigd om mee te denken. Tijdens de participatieavonden die op 23 april en 29 april 2019 zijn gehouden, zijn mogelijke locaties besproken. Ook zijn er vanuit diverse inwoners voorstellen gedaan om ondergrondse containers te plaatsen aan de uitvalswegen van Muiden.

Waar staan we nu?

Naar aanleiding van deze inspraak en in overleg met de gemeente Gooise Meren ligt de focus nu op de (on)mogelijkheid van het plaatsen van ondergrondse containers in de omgeving van de oude entree Naarderpoort (incl. Racelijnsplein en Vestingplein). Woensdag 18 september 2019 zal hierover een inloopavond plaatsvinden.

En daarna?

Wanneer er locaties zijn vastgesteld, zal in overleg met de gemeente Gooise Meren op enig moment worden gestart met grondonderzoek. Dit is nodig om de haalbaarheid van locaties te toetsen. Bij werkzaamheden worden omwonenden tijdig geïnformeerd.

Nieuwbouw

Het kan voorkomen dat er in Muiden ondergrondse containers worden geplaatst in het kader van herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.

Downloads

Verslag participatiebijeenkomst 1 (pdf)
Verslag participatiebijeenkomst 2 (pdf)