Muiderberg ondergrondse containers

voor inwoners, met gemeenten

Muiderberg ondergrondse containers

Op deze pagina kunt u alles lezen over het plaatsen, onderhouden en vervangen van ondergrondse containers in Muiderberg. We plaatsen regelmatig updates, en op onderstaande kaart kunt u de voortgang per locatie bekijken.

Als u op het pijltje linksboven in de kaart klikt, krijgt u een overzicht van alle locaties. Als u rechtsboven op het rechthoekje klikt kunt u een grotere kaart bekijken. Daar kunt u op locatienaam of straat zoeken. U kunt ook onze handleiding downloaden (pdf).

Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 17 mei 2019.

De afvalinzameling in Muiderberg is aan het veranderen. Bewoners met voldoende buitenruimte voor eigen containers aan huis hebben in het afgelopen jaar een vierde container voor PMD (lege verpakkingen van plastic en blik en drinkpakken) gekregen. In Muiderberg zijn daarnaast ook ondergrondse containers voor restafval en glas in gebruik.

Wat is er al gedaan?

In de afgelopen periode heeft de GAD onderzoek gedaan naar de ondergrondse containerlocaties in Muiderberg. De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken met de Dorpsraad Muiderberg. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat er in Muiderberg vooralsnog geen nieuwe locaties voor ondergrondse containers nodig zijn. Wel bleek er behoefte aan meer informatie over de veranderende afvalinzameling in Muiderberg en het scheiden van afval. Op 2 april 2019 is een daarom een informatiebijeenkomst georganiseerd in de Rijver over het onderwerp afval scheiden.

Waar staan we nu?

In Muiderberg zal in de komende periode weinig veranderen. Op een aantal plaatsen staan al ondergrondse containers, deze blijven in gebruik. Binnenkort zal een start worden gemaakt met het vervangen van een ondergrondse container aan de Meerkoet / Waterhoen. De GAD zal de locatie opknappen en geschikt maken voor het scheiden van afval. De benodigde werkzaamheden zijn tijdelijk van aard, maar kunnen mogelijk overlast veroorzaken. Uiteraard proberen we deze overlast zo beperkt mogelijk te houden. Toch vragen wij uw begrip hiervoor. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Knipscheer Infrastructuur. Waar nodig worden tijdelijke verkeersmaatregelen toegepast, zoals het plaatsen van hekken en het tijdelijk afzetten van parkeervakken.

Nieuwbouw

Het kan in de toekomst voorkomen dat er in Muiderberg ondergrondse containers worden geplaatst in het kader van herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.