voor inwoners, met gemeenten

Op deze pagina kunt u alles lezen over de voortgang van het plaatsen, onderhouden en vervangen van ondergrondse containers in Naarden. We plaatsen regelmatig updates, en op onderstaande kaart kunt u de voortgang per locatie bekijken. Er komen regelmatig nieuwe containers bij.

Als u op het pijltje linksboven in de kaart klikt, krijgt u een overzicht van alle locaties. Als u rechtsboven op het rechthoekje klikt kunt u een grotere kaart bekijken. Daar kunt u op locatienaam of straat zoeken. U kunt ook onze handleiding downloaden (pdf).

Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 16 augustus 2019

Wat is er al gedaan?

De afvalinzameling in Naarden is aan het veranderen. Bewoners met voldoende buitenruimte voor eigen containers aan huis hebben in het afgelopen jaar een vierde container voor PMD (lege verpakkingen van plastic en blik en drinkpakken) gekregen. Voor bewoners in Naarden-Vesting zijn ondergrondse containers geplaatst, waardoor het mogelijk is geworden om afval gescheiden aan te bieden en de afvalzak uit het straatbeeld is verdwenen.

Waar staan we nu?

Op een aantal plaatsen staan al ondergrondse containers, deze blijven waar mogelijk in gebruik. Maandag 19 augustus zal een start worden gemaakt met het onderhoudstraject door het vervangen van een aantal ondergrondse containers. De benodigde werkzaamheden zijn tijdelijk van aard (ca. 2 dagen), maar kunnen mogelijk overlast veroorzaken. Uiteraard proberen we deze overlast zo beperkt mogelijk te houden. Toch vragen wij uw begrip hiervoor. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Knipscheer Infrastructuur. Waar nodig worden tijdelijke verkeersmaatregelen toegepast, zoals het plaatsen van hekken en het tijdelijk afzetten van parkeervakken. U kunt het afval bij de bouwhekken plaatsen of aan de aannemer aanbieden als de ondergrondse de ondergrondse containers tijdelijk niet te gebruiken zijn.

Planning onderhoudstraject.

Tussen week 34 t/m 36 worden de containers op de volgende locaties in Naarden vervangen:

  • Prinses Beatrixhof, Naarden
  • H. Bentinckstraat, Naarden
  • Kolonel Palmstraat, Naarden
  • Ten Boschstraat, Naarden
  • J. P. Thijssepark t.h.v. nr 131, Naarden
  • J. P. Thijssepark t.h.v. nr 131, Naarden
  • Binnenhof t.h.v. nr. 127, Naarden
  • Binnenhof t.h.v. nr. 11, Naarden
  • Binnenhof t.h.v. nr. 32, Naarden
  • Binnenhof t.h.v. nr. 26, Naarden

Hoe nu verder?

In Naarden komen er ook nieuwe containers bij om bewoners de mogelijkheid te geven het huishoudelijk afval te scheiden. In de komende periode zal de GAD in samenspraak met de gemeente onderzoek doen naar mogelijke containerlocaties. Indien nodig wordt extra graafonderzoek gedaan om de haalbaarheid te toetsen. Bewoners worden op termijn uitgenodigd om over de nieuwe locaties mee te denken. Dit laat nog enige tijd op zich wachten.

Nieuwbouw

Het kan voorkomen dat er in Naarden ondergrondse containers worden geplaatst in het kader van herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.