voor inwoners, met gemeenten

Op deze pagina kunt u alles lezen over de voortgang van het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Hilversum. We plaatsen regelmatig updates, en op onderstaande kaart kunt u de voortgang per locatie bekijken. Op dit moment zijn de locaties in Hilversum centrum en bij nieuwbouw te bekijken.

Als u op het pijltje linksboven in de kaart klikt, krijgt u een overzicht van alle locaties. Als u rechtsboven op het rechthoekje klikt kunt u een grotere kaart bekijken. Daar kunt u op locatienaam of straat zoeken. U kunt ook onze handleiding downloaden (pdf).

Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 18 september 2019

Hilversum centrum
In Hilversum centrum worden in totaal op 47 locaties ondergrondse containers geplaatst. Inmiddels is 87% van de locaties gerealiseerd en in gebruik genomen.

Omdat een aantal vastgestelde locaties niet gerealiseerd kan worden, is onderzoek gedaan naar alternatieve locaties. Recent heeft de GAD definitieve aanwijzingsbesluiten afgegeven voor de volgende locaties:

Alle besluiten zijn gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl. Via de link bij elke locatie komt u bij het betreffende besluit uit.

Op maandag 26 augustus was er een informatiebijeenkomst voor de locatie Wagenmakersplein, met locatiecode HS027-alt1. Op woensdag 11 september was er een informatieavond voor een alternatieve locatie aan de Havenstraat-Koningsstraat met locatiecode HS081-alt1.

Planning

Voor Hilversum Zuid en het buitencentrumgebied zal pas later worden gestart met het kijken naar geschikte locaties voor ondergrondse containers.
Afhankelijk van de snelheid van besluitvorming en de technische haalbaarheid van o.a. kabels en leidingen kunnen de ondergrondse containers in Hilversum Zuid en het buitencentrumgebied in 2022 in gebruik worden genomen. Zodra meer bekend is over de locaties ontvangen omwonenden informatie.

Nieuwbouw

Het kan voorkomen dat er ondergrondse containers worden geplaatst in het kader van herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Vragen?
Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.