Plaatsing ondergrondse containers

 Laatste update: 22 november 2018

Hilversum centrum
In Hilversum centrum worden totaal op 47 locaties ondergrondse containers geplaatst. Op de Gijsbrecht van Amstelstraat zijn 8 ondergrondse containers geplaatst. Vanaf 26 november a.s. worden er geen huisvuilzakken meer opgehaald en kan men het huisvuil kwijt in de containers. De toegangstag voor deze containers zal aan betrokken inwoners worden toegestuurd, zodra het toegangssysteem gereed is. Wij verwachten dit in het eerste kwartaal van 2019 te realiseren.

 

Locatienummer Ter hoogte van huisnummer Welk huishoudelijk afval
HS060 125 Restafval en pmd
HS061 Kruising Hilvertsweg Glas, papier en karton
HS063 230 Restafval en pmd
HS064 140 Restafval en pmd

Planning

Voor Hilversum Zuid en het buiten centrumgebied zal in ca. 2020 worden gestart met het kijken naar geschikte locaties voor ondergrondse containers.
Afhankelijk van de technische haalbaarheid van o.a. kabels en leidingen en weersomstandigheden kunnen de ondergrondse containers in Hilversum Zuid en het buiten centrumgebied in 2022 in gebruik worden genomen. Zodra meer bekend is over de locaties ontvangen omwonenden informatie.

Vragen?
Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.