voor inwoners, met gemeenten

Op deze pagina kunt u alles lezen over de voortgang van het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Hilversum. We plaatsen regelmatig updates, en op onderstaande kaart kunt u de voortgang per locatie bekijken. Op dit moment zijn de locaties in Hilversum centrum en bij nieuwbouw te bekijken.

Als u op het pijltje linksboven in de kaart klikt, krijgt u een overzicht van alle locaties. Als u rechtsboven op het rechthoekje klikt kunt u een grotere kaart bekijken. Daar kunt u op locatienaam of straat zoeken. U kunt ook onze handleiding downloaden (pdf).

Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 13 augustus 2019

Hilversum centrum
In Hilversum centrum worden in totaal op 47 locaties ondergrondse containers geplaatst. Inmiddels is 87% van de locaties gerealiseerd en in gebruik genomen.

Omdat een aantal vastgestelde locaties niet gerealiseerd kan worden, is onderzoek gedaan naar alternatieve locaties. Op 10 mei heeft de GAD ontwerp aanwijzingsbesluiten afgegeven voor de locaties:

  • HS034-alt1 Vaartweg
  • HS042-alt1 Neuweg
  • HS053-alt1 Veerstraat
  • HS071-alt1 Kleine Drift

De ontwerp aanwijzingsbesluiten zijn in te zien via officiëlebekendmakingen.nl.De reactietermijn op het indienen van zienswijzen is inmiddels verlopen en de zienswijzen die zijn binnengekomen zijn in behandeling genomen. Voor de locatie HS071-alt1 Kleine Drift is inmiddels een definitief besluit afgegeven, deze is gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl. Voor de locatie HS042-alt1 Neuweg is ook een definitief besluit afgegeven, deze is eveneens gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl

Voor locatie HS053-alt1 Veerstraat is eveneens een definitief besluit afgegeven, deze is eveneens gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl.

Planning

Voor Hilversum Zuid en het buitencentrumgebied zal pas later worden gestart met het kijken naar geschikte locaties voor ondergrondse containers.
Afhankelijk van de snelheid van besluitvorming en de technische haalbaarheid van o.a. kabels en leidingen kunnen de ondergrondse containers in Hilversum Zuid en het buitencentrumgebied in 2022 in gebruik worden genomen. Zodra meer bekend is over de locaties ontvangen omwonenden informatie.

Nieuwbouw

Het kan voorkomen dat er ondergrondse containers worden geplaatst in het kader van herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Vragen?
Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.