Op deze pagina kunt u alles lezen over de voortgang van het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Hilversum. We plaatsen regelmatig updates, en op onderstaande kaart kunt u de voortgang per locatie bekijken. Op dit moment zijn de locaties in Hilversum centrum en bij nieuwbouw te bekijken.

Als u op het pijltje linksboven in de kaart klikt, krijgt u een overzicht van alle locaties. Als u rechtsboven op het rechthoekje klikt kunt u een grotere kaart bekijken. Daar kunt u op locatienaam of straat zoeken.

Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 10 mei 2019

Hilversum centrum
In Hilversum centrum worden in totaal op 47 locaties ondergrondse containers geplaatst. In de afgelopen weken zijn de volgende locaties gerealiseerd:

HS010 – Langgewenst
HS055 – Zadelstraat/Ruitersweg
HS057 – Ruitersweg
HS076 – Koningsstraat

Omdat een aantal vastgestelde locaties niet gerealiseerd kunnen worden, is onderzoek gedaan naar alternatieve locaties. Op 10 mei heeft de GAD ontwerp aanwijzingsbesluiten afgegeven voor de locaties:

  • HS034-alt1 Vaartweg
  • HS042-alt1 Neuweg
  • HS053-alt1 Veerstraat
  • HS071-alt1 Kleine Drift

De ontwerp aanwijzingsbesluiten zijn in te zien via officiëlebekendmakingen.nl. In de komende zes weken is het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit.

Planning
Voor Hilversum Zuid en het buitencentrumgebied zal in ca. 2020 worden gestart met het kijken naar geschikte locaties voor ondergrondse containers.
Afhankelijk van de snelheid van besluitvorming en de technische haalbaarheid van o.a. kabels en leidingen kunnen de ondergrondse containers in Hilversum Zuid en het buitencentrumgebied in 2022 in gebruik worden genomen. Zodra meer bekend is over de locaties ontvangen omwonenden informatie.

Vragen?
Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.