Plaatsing ondergrondse containers

Hilversum centrum
In Hilversum centrum worden totaal op 48 locaties ondergrondse containers geplaatst. Hiervan zijn inmiddels 15 locaties gerealiseerd. Momenteel zijn er 8 locaties in opdracht bij de aannemer, 14 locaties staan in de planning en er zijn 11 locaties die nader bekeken worden.

De opgelopen vertraging heeft vooral te maken met het
proces rondom het verleggen van kabels en leidingen. Ondanks de hoge prioriteit blijken moeilijk verlegbare kabels en leidingen een groot probleem voor de nutsbedrijven, evenals aangetroffen onbekende weesleidingen. Hierdoor is de continuïteit van het plaatsen van de ondergrondse containers niet te waarborgen.  In de komende weken wordt prioriteit gegeven aan het onderzoeken van eventuele alternatieven.

Hilversum Zuid en buiten centrumgebied
Voor Hilversum Zuid en het buiten centrumgebied is gestart met een inventarisatie van geschikte locaties voor ondergrondse containers. In principe worden ondergrondse containers geplaatst daar waar:

  1. sprake is van hoogbouw
  2. sprake is van veel laagbouw met weinig buitenruimte (<30m2), waardoor inwoners geen ruimte hebben voor het plaatsen van meerdere containers

Procedure aanvragen locaties
Na afronding van de inventarisatie volgt een toetsing op technische haalbaarheid, waarbij gekeken wordt naar de aanwezigheid van kabels en leidingen, de begroeiing (bomen) en de mogelijkheid om de ondergrondse containers veilig te kunnen legen. Vervolgens ontvangen omwonenden die gebruik kunnen maken van deze containers een conceptaanwijzingsbesluit, waarna informatie- en participatiebijeenkomsten met gemeenten en omwonenden plaatsvinden. Ook is er de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze (bezwaarschrift).

Planning
Afhankelijke van de technische haalbaarheid en weersomstandigheden kunnen de ondergrondse containers in Hilversum Zuid en het buiten centrumgebied in 2022 in gebruik worden genomen. Zodra meer bekend is over de locaties ontvangen omwonenden informatie.

Vragen?
Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonische bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.