Plaatsing ondergrondse containers

 Laatste update: 4 september 2018

Hilversum centrum
In Hilversum centrum worden totaal op 47 locaties ondergrondse containers geplaatst. Hiervan zijn inmiddels 29 locaties gerealiseerd.

Er is hard gewerkt in de regio en onlangs is de 100 ste container geplaatst en wel op een locatie in Hilversum.

ondergronds
ondergrondse container

De opgelopen vertraging heeft vooral te maken met het proces rondom het verleggen van kabels en leidingen. Ondanks de hoge prioriteit blijken moeilijk verlegbare kabels en leidingen een groot probleem voor de nutsbedrijven, evenals aangetroffen onbekende weesleidingen. Hierdoor is de continuïteit van het plaatsen van de ondergrondse containers niet te waarborgen.  In de komende weken wordt prioriteit gegeven aan het onderzoeken van eventuele alternatieven.

 

 

Planning

Voor Hilversum Zuid en het buiten centrumgebied zal in ca. 2020 worden gestart met het kijken naar geschikte locaties voor ondergrondse containers.
Afhankelijk van de technische haalbaarheid en weersomstandigheden kunnen de ondergrondse containers in Hilversum Zuid en het buiten centrumgebied in 2022 in gebruik worden genomen. Zodra meer bekend is over de locaties ontvangen omwonenden informatie.

Vragen?
Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonische bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.