Plaatsing ondergrondse containers

Op 73 locaties in Huizen gaat de GAD ondergrondse containers plaatsen. Alle vergunningen zijn rond en de bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Naar plaatsing op 30 andere locaties wordt nog aanvullend onderzoek verricht.

Planning

Voordat de voorbereidende werkzaamheden van start gaan ontvangen inwoners hierover uitgebreide informatie. Zodra bekend is wanneer de containers daadwerkelijk worden geplaatst ontvangen de bewoners ook een brief met informatie over de ingebruikname van de containers.

Procedure aanvragen locaties ondergrondse containers

In de afgelopen periode hebben bewoners hun zienswijze (bezwaarschriften) op de concept aanwijsbesluiten kunnen indienen. Indieners van deze bezwaarschriften hebben inmiddels het zienswijze verslag met de reacties op de bezwaarschriften ontvangen. Het College van Burgemeesters & Wethouders heeft onlangs het definitieve locatieplan goedgekeurd. Op 13 april jl. zijn de definitieve aanwijsbesluiten gepubliceerd evenals het zienswijzenverslag.

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonische bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.

Links en downloads