Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 4 september 2018.

Op dit moment (t/m week 35) zijn 14 locaties gerealiseerd:
HZ002 – De Regentesse
HZ003 – Bovenmaatweg
HZ004 – De Regentesse / Bovenmaatweg
HZ005 – Monnickskamp / Oostermeent-Noord
HZ008 – Betuining (De Duiker)
HZ009 – Damwand
HZ016 – Damwand
HZ032alt1 – Brasem
HZ040 – Groeneveld
HZ041 – Amstenrade
HZ043 – Radboud
HZ072 – Betuining
HZ074alt1- Zadelrob
HZ077alt1- Zeelt

Op vijf van deze locaties wordt op een later moment de binnencontainer gewisseld voor een duocontainer die te gebruiken is voor zowel restafval als ook verpakkingsafval (pmd)

Planning

In week 36 t/m 38 wordt gestart met de werkzaamheden op de volgende locaties:
HZ020 (Draaikom), HZ017 (Bovenmaatweg), HZ014 (Schieland), HZ044 (Goethehof) en HZ045 (Kierkegaardhof)

Voordat de voorbereidende werkzaamheden van start gaan ontvangen inwoners hierover uitgebreide informatie. Zodra bekend is wanneer de containers daadwerkelijk worden geplaatst ontvangen de bewoners ook een brief met informatie over de ingebruikname van de containers.

Procedure aanvragen locaties ondergrondse containers

In de afgelopen periode hebben bewoners hun zienswijze (bezwaarschriften) op de concept aanwijsbesluiten kunnen indienen. Indieners van deze bezwaarschriften hebben inmiddels het zienswijze verslag met de reacties op de bezwaarschriften ontvangen. Het College van Burgemeesters & Wethouders heeft onlangs het definitieve locatieplan goedgekeurd. Op 13 april jl. zijn de definitieve aanwijsbesluiten gepubliceerd evenals het zienswijzenverslag. Voor de locaties HZ026 (Archipelplein) en HZ028 (Vooronder) zijn 11 mei jl. de aanwijzingsbesluiten afgegeven.

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonische bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.

Links en downloads

Update 28 augustus

Op dit moment zijn 10 locaties gerealiseerd:
HZ002 – De Regentesse
HZ003 – Bovenmaatweg
HZ004 – De Regentesse / Bovenmaatweg
HZ005 – Monnickskamp / Oostermeent-Noord
HZ032alt1 – Brasem
HZ040 – Groeneveld
HZ041 – Amstenrade
HZ043 – Radboud
HZ074alt1- Zadelrob
HZ077alt1- Zeelt

Op vier van deze locaties wordt op een later moment de binnencontainer gewisseld voor een duocontainer die te gebruiken is voor zowel restafval als ook verpakkingsafval (pmd)

In week 35 ( deze week) is gestart met de werkzaamheden op de volgende locaties:
HZ008 – Betuining en HZ072 – Betuining (de Duiker)

Update 21 juni

Op 73 locaties in Huizen gaat de GAD ondergrondse containers plaatsen. Alle vergunningen zijn rond en de bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Naar plaatsing op 30 andere locaties wordt nog aanvullend onderzoek verricht. De eerste drie locaties zijn inmiddels gerealiseerd: HZ032alt – Brasem, HZ040 – Groeneveld, HZ041- Amstenrade.

Planning

Voordat de voorbereidende werkzaamheden van start gaan ontvangen inwoners hierover uitgebreide informatie. Zodra bekend is wanneer de containers daadwerkelijk worden geplaatst ontvangen de bewoners ook een brief met informatie over de ingebruikname van de containers.

Tussen 11 en 22 juni wordt gestart met de plaatsingswerkzaamheden op de volgende locaties:   HZ043 – Radboud, HZ077 – Zeelt.