Op deze pagina kunt u alles lezen over de voortgang van het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Huizen. We plaatsen regelmatig updates, en op onderstaande kaart kunt u de voortgang per locatie bekijken.

Als u op het pijltje linksboven in de kaart klikt, krijgt u een overzicht van alle locaties. Als u rechtsboven op het rechthoekje klikt kunt u een grotere kaart bekijken. Daar kunt u op locatienaam of straat zoeken.

Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 7 februari 2019.

Eind februari/begin maart zal op een aantal locaties de restafvalcontainer vervangen worden door een nieuwe duo-container. Het gaat om de volgende locaties:

LR001 – Elzingapark
LR002 – Van Erven Dorenspark
LR007 – Ferry Oversteegehof
LR008 – Jean Landrehof
LR013 – Jagerspad / Carry van bruggenhof
LR014 – Langerak / Akkerhof

Duo-containers bestaan uit een opening voor restafval en een opening voor pmd-grondstoffen.

Procedure aanvragen locaties Ondergronds containers
In het voorjaar van 2017 zijn in overleg met bewoners de ontwerp locaties voor de nieuwe ondergrondse containers vastgesteld. De concept aanwijzingsbesluiten zijn daarna naar de omwonenden en toekomstige gebruikers gestuurd en digitaal gepubliceerd. Belanghebbenden konden hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Ook konden zij tijdens een inloopbijeenkomst vragen stellen. Het College van Burgemeesters & Wethouders heeft vervolgens het definitieve locatieplan goedgekeurd. Op 2 februari jl. zijn de definitieve aanwijsbesluiten gepubliceerd en is officiële bekendmaking gepubliceerd in het blad ‘gemeenschappelijke regeling van de overheid’. Op 11 mei jl. is het definitieve aanwijzingsbesluit voor de locatie Vreedenburgh gepubliceerd.

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonische bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.

Links en downloads

Officiële bekendmaking definitief aanwijzingsbesluit
Definitief zienswijzenverslag
Officiële bekendmaking concept aanwijzingsbesluiten