voor inwoners, met gemeenten

Op deze pagina kunt u alles lezen over de voortgang van het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Laren. We plaatsen regelmatig updates, en op onderstaande kaart kunt u de voortgang per locatie bekijken.

Als u op het pijltje linksboven in de kaart klikt, krijgt u een overzicht van alle locaties. Als u rechtsboven op het rechthoekje klikt kunt u een grotere kaart bekijken. Daar kunt u op locatienaam of straat zoeken. U kunt ook onze handleiding downloaden (pdf).

Plaatsing ondergrondse containers

Laatste update: 10 mei 2019.

In Laren worden in totaal op 17 locaties ondergrondse containers geplaatst. In de afgelopen maanden zijn de volgende locaties opgeleverd en in gebruik genomen:

LR001 – Elzingapark
LR002 – Van Erven Dorenspark
LR007 – Ferry-Oversteegenhof
LR008 – Jean-Landréhof
LR010alt1 – Schoutenbosje
LR011 – Zevenend / Barbiersweg
LR013 – Jagerspad / Carry van Bruggenhof
LR014 – Langerak / Akkerhof
LR018 – Tabakspaadje
LR019 – Vreedenburgh
LR022 – Zandgat

Op een aantal van de gerealiseerde locaties is een duo-container in gebruik. Duo-containers bestaan uit een opening voor restafval en een opening voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD).

 

Impressie duocontainer

 

Planning

In de komende periode zullen er graafwerkzaamheden worden verricht op de locatie:

LR005 – Spinnewiel

Omwonenden en gebruikers zullen tijdig worden geïnformeerd over de plaatsingswerkzaamheden en/of eventuele veranderingen in de directe leefomgeving.

Onderzoek
Op diverse locaties wordt nog (technisch) onderzoek verricht. Bij veranderingen wordt u via deze pagina geïnformeerd.

Nieuwbouw
Het kan voorkomen dat er ondergrondse containers worden geplaatst in het kader van herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Vragen?
Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 699188

 

Procedure aanvragen locaties Ondergronds containers
In het voorjaar van 2017 zijn in overleg met bewoners de ontwerp locaties voor de nieuwe ondergrondse containers vastgesteld. De concept aanwijzingsbesluiten zijn daarna naar de omwonenden en toekomstige gebruikers gestuurd en digitaal gepubliceerd. Belanghebbenden konden hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Ook konden zij tijdens een inloopbijeenkomst vragen stellen. Het College van Burgemeesters & Wethouders heeft vervolgens het definitieve locatieplan goedgekeurd. Op 2 februari jl. zijn de definitieve aanwijsbesluiten gepubliceerd en is officiële bekendmaking gepubliceerd in het blad ‘gemeenschappelijke regeling van de overheid’. Op 11 mei jl. is het definitieve aanwijzingsbesluit voor de locatie Vreedenburgh gepubliceerd.

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonische bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.

Links en downloads

Officiële bekendmaking definitief aanwijzingsbesluit
Definitief zienswijzenverslag
Officiële bekendmaking concept aanwijzingsbesluiten