Plaatsing ondergrondse containers

Op 12 locaties in Laren gaat de GAD dit jaar ondergrondse containers plaatsen. Alle vergunningen zijn rond en inwoners van Laren hebben inmiddels de definitieve aanwijzingsbesluiten ontvangen.

Planning
In week 13 wordt de eerste containerlocatie aan het Jagerspad / Carry van Bruggenhof gerealiseerd. We verwachten eind 2018 helemaal klaar te zijn. Voorafgaand aan de plaatsingen is het mogelijk dat er nog kabels en/of leidingen moeten worden verlegd.

Voor de locaties LR006 (Groene Gerritsweg), LR009 (Brink), LR016 (Naarderstraat / Cornelis Bakkerlaan), LR019 (Vreedenburg) en het Pastoor Hendrikspark kunnen nog geen definitieve aanwijzingsbesluiten worden afgegeven. Hier wordt nog verder onderzoek verricht.

Procedure aanvragen locaties Ondergronds containers
In het voorjaar van 2017 zijn in overleg met bewoners de ontwerp locaties voor de nieuwe ondergrondse containers vastgesteld. De concept aanwijzingsbesluiten zijn daarna naar de omwonenden en toekomstige gebruikers gestuurd en digitaal gepubliceerd. Belanghebbenden konden hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Ook konden zij tijdens een inloopbijeenkomst vragen stellen. Het College van Burgemeesters & Wethouders heeft vervolgens het definitieve locatieplan goedgekeurd. Op 2 februari jl. zijn de definitieve aanwijsbesluiten gepubliceerd en is officiële bekendmaking gepubliceerd in het blad ‘gemeenschappelijke regeling van de overheid’.

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonische bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.

Links en downloads

Officiële bekendmaking definitief aanwijzingsbesluit
Definitief zienswijzenverslag
Officiële bekendmaking concept aanwijzingsbesluiten