Nieuwe pmd containers en wisseling grijze restafval container

In de komende periode ontvangen inwoners in de vier gemeenten, Gooise Meren, Hilversum, Weesp en Wijdemeren verschillende afvalcontainers (kliko’s). De betrokken inwoners hebben hierover begin april een brief ontvangen.

Mocht u een brief hebben ontvangen en op dit moment in een straat woonachtig zijn waar nog met de grijze vuilniszak wordt ingezameld of door middel van verzamelcontainers, neemt u dan contact met ons op via  0800- 1050 ( gratis) of e-mail: containers@gad.nl.

Wie krijgt wat

Laagbouw met voldoende ruimte (gebiedstype 1)Laagbouw met onvoldoende ruimte (gebiedstype 2)Stapelbouw en
centrumgebieden (gebiedstype 3)
Deze huishoudens krijgen een pmd container voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.Deze huishoudens krijgen nu nog geen pmd container. De huidige situatie blijft gehandhaafd.De verschillende soorten afval worden via ondergrondse containers ingezameld.

U heeft een keuze
Voorafgaand aan de uitrol van de pmd container kunnen inwoners het door hen gewenste formaat container voor pmd, gft, papier en restafval (grijs) aan te geven. Naar aanleiding van deze inventarisatie worden de  gewenste containers geleverd en voor maatwerk worden de afvalcoaches ingezet.

Planning uitrol
Omdat het om veel huishoudens in deze gemeentes gaat, gaan we de uitrol gefaseerd uitvoeren. Als eerste ontvangen huishoudens uit gebiedstype 1 de pmd container. Huishoudens uit gebiedstypen 2 en 3 ontvangen nog nadere informatie.

maart - april 2018Inwoners ontvangen een brief met informatie.
mei - juli 2018Inwoners uit gebiedstype 1 ontvangen de pmd. container
augustus - december 2018De grijze (restafval) container wordt omgewisseld.
januari 2019Inzameling op basis van een nieuwe frequentie.

Wijziging inzamelfrequentie

De inzamelfrequenties worden geoptimaliseerd, waarbij we meer aansluiten op de behoefte en de hoeveelheden afval en grondstoffen die worden aangeboden. We hebben hierbij ook onze ervaringen uit Huizen, Blaricum en Laren, waar de pmd-container in 2017 is geïntroduceerd, meegenomen.

periode gft-epapier en kartonpmdrestafval
maart t/m novemberwekelijks1x per maand1x per 3 weken1x per 3 weken
december t/m februari
1x per 2 weken1x per maand1x per 3 weken1x per 3 weken

Lees meer over de uitrol van de pmd containers en de omwisseling van de restafval containers.