voor inwoners, met gemeenten

Uitgangspunt bij gescheiden inzameling is dat er waardevolle materialen in het afval zitten die hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Het inzamelen van al deze afvalstromen doet de GAD zo efficiënt mogelijk, zodat ook hier de kosten beperkt gehouden kunnen worden. Het snel en goed inzamelen van het huishoudelijk afval kan alleen met behulp van inwoners.

Gelukkig zijn we steeds meer bereid om afval juist en gescheiden aan te bieden. We zijn goed op weg! Helaas komt het ook nog wel eens voor dat het scheiden niet goed lukt, of dat er geen wil is om goed aan te bieden. Om hierbij te helpen hebben wij de Afvalcoaches in het leven geroepen. Zij kunnen samen met u kijken hoe u de hoeveelheid restafval kunt verkleinen en de kwaliteit van de andere afvalstromen omhoog kunt brengen, zodat deze als grondstoffen nóg beter hergebruikt kunnen worden.

Soms hebben inwoners niet door dat ze een fout maken. Soms wordt het afval bewust niet goed aangeboden. Om dit onderscheid te kunnen maken en mensen te stimuleren beter te scheiden, hebben wij een nieuw systeem van waarschuwingen geïntroduceerd. Op dit moment zijn wij gestart met een proef voor dit nieuwe systeem en worden er  kaarten in verschillende kleuren aan de deksel gehangen. Met uitzondering van excessen die direct worden beboet.

Groene kaar
Zoals gezegd: veel inwoners doen het ontzettend goed! Om deze mensen een pluim te geven, delen onze medewerkers groene kaarten uit. Ziet u deze aan uw container hangen? Dan zijn we heel blij met de grondstof die u ons aanbiedt; in uw container zit geen afval meer.

Gele kaart
Constateren onze medewerkers dat het niet helemaal goed is gegaan met het aanbieden? Dan krijgt u een gele kaart. Uw container wordt gewoon geleegd, maar we verwachten wel dat u daarna zorgvuldiger omgaat met uw afvalscheiding en de container op de juiste manier aanbiedt. Lukt dat? Dan volgen er geen verdere acties!

Oranje kaart
Voor de meeste mensen werkt de gele kaart goed. U kunt er best van schrikken als u denkt het goed te doen en het blijkt niet zo te zijn. Maar soms is een waarschuwing niet genoeg. Dan is er meer tijd en uitleg nodig om tot een goed resultaat te komen. Mocht op de volgende inzameldag blijken dat uw afval toch weer verkeerd wordt aangeboden, dan volgt er een oranje kaart. De container wordt dan niet geleegd en onze medewerkers gaan met u in gesprek. Samen proberen we dan tot verbetering van de situatie te komen.

Rode kaart
In zeldzame gevallen blijken ook twee waarschuwingen niet genoeg te zijn. Wordt het afval de eerstvolgende keer wederom niet goed aangeboden of niet (goed) gescheiden, dan volgt er een rode kaart. Bij een rode kaart wordt niet alleen de container niet geleegd, maar er volgt opnieuw een gesprek. Op basis van dit gesprek besluiten onze handhavers om óf een officiële waarschuwing te geven, óf om direct over te gaan tot het uitschrijven van een boete. Beboeten is geen doel, gescheiden afval wel!