Muiden update van 13-05-2019

voor inwoners, met gemeenten

Muiden update van 13-05-2019

Publicatiedatum: 13 mei 2019

De afvalinzameling in Muiden is aan het veranderen. Bewoners met voldoende buitenruimte voor eigen containers aan huis hebben in het afgelopen jaar een vierde container voor PMD (lege verpakkingen van plastic en blik en drinkpakken) gekregen. In het centrum van Muiden worden in de toekomst ondergrondse containers geplaatst voor huishoudens met onvoldoende buitenruimte die nu (wellicht) nog gebruik maken van huisvuilzakken en deze aan de straat zetten. De keuze voor ondergrondse containers is al gemaakt en vastgelegd in het Regionaal Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek.

Op een aantal plaatsen staan al ondergrondse containers, deze blijven waar mogelijk in gebruik. Daarnaast komen er nieuwe containers bij om bewoners in het centrum de mogelijkheid te geven om huishoudelijk afval te scheiden. Met de komst van ondergrondse containers verdwijnen de huisvuilzakken uit het straatbeeld en dragen we bij aan een betere toekomst.

Wat is er al gedaan?

De GAD heeft onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor ondergrondse containers. Op woensdag 27 maart 2019 is voor inwoners en ondernemers een algemene informatiebijeenkomst georganiseerd. Bewoners zijn naderhand opgeroepen om zich aan te melden voor een participatiegroep, waarin kan worden meegedacht over mogelijk geschikte locaties voor ondergrondse containers. Op 23 en 29 april 2019 zijn twee participatieavonden gehouden om met bewoners in gesprek te gaan en hun ideeën op te halen. Onderstaand kunt u de verslaglegging van beide avonden terugvinden.

Waar staan we nu?

In de komende periode zal de GAD extra onderzoek doen naar mogelijke containerlocaties. Bewoners die zich hebben aangemeld worden in een later stadium geïnformeerd over de voorgang van het participatietraject en uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst.

Hoe nu verder?

In overleg met de gemeente Gooise Meren zal op enig moment worden gestart met grondonderzoek. Dit is nodig om de haalbaarheid van locaties te toetsen. Bij werkzaamheden worden omwonenden tijdig geïnformeerd. Op dit moment zijn er nog geen locaties vastgesteld. Bij veranderingen worden bewoners op de hoogte gebracht.

Nieuwbouw

Het kan voorkomen dat er in Muiden ondergrondse containers worden geplaatst in het kader van herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Vragen?

Heeft u vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@gad.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.00 uur op 035 – 699 18 88.

Meer artikelen