150 ondergrondse containers

Publicatiedatum: 3 december 2018

Er zijn 150 ondergrondse containers geplaatst. In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de ondergrondse containers in Naarden-Vesting, Hilversum-centrum, Huizen, Laren en Blaricum te realiseren. Bij de plaatsing wordt gestart met het graven van proefsleuven, kabels en leidingen verleggen, gat graven en uiteindelijk plaatsen. Het proces van locatiebepaling, participatie met inwoners en samenwerking met gemeenten ging hieraan vooraf.

Meer dan de helft van het afval dat nu als restafval wordt ingezameld verdwijnt in de verbrandingsoven, terwijl dit kan worden hergebruikt als het gescheiden wordt. Door dit hergebruik zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Sommige grondstoffen zijn schaars en door hergebruik kunnen we deze dus langer blijven gebruiken. Door het plaatsen van ondergrondse containers zijn steeds meer inwoners in de gelegenheid om het huishoudelijk afval te scheiden.

Plaatsing van ondergrondse containers.

ondergrondse afvalcontainer
proces ondergrondse afvalcontainers

Meer nieuws

Al het nieuws