voor inwoners, met gemeenten

27 maart informatiebijeenkomst ondergrondse containers Muiden centrum

Publicatiedatum: 11 maart 2019

In het centrum van Muiden komen er nieuwe ondergrondse containers bij om bewoners van het centrum de mogelijkheid te geven om huishoudelijk afval te scheiden. Met de komst van ondergrondse containers verdwijnen de huisvuilzakken uit het straatbeeld. Gebruikers, omwonenden en ondernemers worden uitgenodigd om mee te denken over de locaties van deze ondergrondse containers.

In samenwerking met de gemeente Gooise Meren zal op woensdag 27 maart een informatiebijeenkomst worden gehouden van 19.30u – tot circa 21.30u in de Kazerne te Muiden.

Deze avond staat in het teken van afval scheiden en participatie. Er zal aandacht worden besteed aan het project Van Afval naar Grondstof en een toelichting worden gegeven op de mogelijke containerlocaties.

Waar de containers definitief komen te staan, staat nog niet vast. De GAD en de gemeente Gooise Meren horen graag welke ideeën hierover zijn en nodigen betrokkenen uit om deel te nemen aan een participatiegroep. Na afloop van de bijeenkomst kan men zich hiervoor direct aanmelden.

Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan voor 24 maart via het mailadres: meedenken@gad.nl ovv “aanmelding bijeenkomst Muiden”. Als men niet kan komen, maar wel wil deelnemen aan de participatiegroep, dan kan men zich aanmelden via hetzelfde mailadres.

Meer nieuws

Al het nieuws