voor inwoners, met gemeenten

Afvalcoaches geven les over afval op De Dubbeldekker

Publicatiedatum: 2 oktober 2018

“Afval scheiden doen we samen”. Met deze boodschap stond onze afvalcoach Onno vandaag voor groep 5 en 6 van OBS De Dubbeldekker in Hilversum. Deze school doet als eerste mee aan een project dat wij samen met Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek hebben opgezet om basisschoolleerlingen bewuster om te laten gaan met afval in hun omgeving. Wie is de GAD? Hoe ging afvalinzameling vroeger? Waar willen we heen? Wat voor nieuwe spullen kun je maken van afval? Op deze vragen kregen de leerlingen vandaag antwoord.

De komende twee weken gaan de klassen aan de slag met het inventariseren met afval op hun school. Wat zit er in de prullenbak? Waar staan ze? Wie haalt het op? Deze en andere vragen gaan de leerlingen beantwoorden. Vervolgens gaan ze de uitkomsten beoordelen. Naar aanleiding van deze beoordeling komen de klassen met verbetervoorstellen. De voorstellen presenteren ze aan onze afvalcoach, en hij helpt ze ermee op weg.

Medio november weten we hoe het op De Dubbeldekker is verlopen en welke acties er zijn uitgevoerd!

Meer nieuws

Al het nieuws