voor inwoners, met gemeenten

Afvalinzameling Van Ghentlaan gesloten

Publicatiedatum: 17 juli 2019

De afvalinzameling aan de Van Ghentlaan is op  woensdag 31 juli definitief gesloten. Door de vele   plaatsingen van afval buiten de containers en de langdurige overlast die dit veroorzaakte heeft de gemeente Hilversum in samenspraak met de GAD besloten deze locatie op te heffen. Ondanks de maatregelen die de GAD heeft getroffen, zoals extra controles en het extra legen van de containers op zaterdagen, bleef er sprake van een hoge mate van overlast voor de buurtbewoners.De gemeente Hilversum en de GAD zijn momenteel bezig met een plan voor de praktische uitvoering dat moet voorzien in alternatieven voor de inwoners.

Waar kunnen inwoners hun afval kwijt?

Naast de containers aan huis en de containers bij enkele hoogbouwlocaties zijn er ook wijkcontainers voor papier en karton. Deze containers zijn geschikt voor papier en klein gemaakt karton. Voor het inleveren van grote kartonnen verpakkingen die niet in de containers passen, verwijst de GAD de inwoners naar één van de 4 scheidingsstations in de regio Gooi en vechtstreek. Inwoners kunnen ook een extra of grotere papier- of pmd-container aanvragen.

Mobiel Scheidingsstation

Inwoners die hun klein formaat groot huishoudelijk afval bij het mobiel scheidingsstation aan de Van Ghentlaan brachten, kunnen dit afval nu kwijt in Nieuw Loosdrecht: aan de Lindelaan (standplaats winkelgebied Lindeplein) elke tweede woensdag van de maand van 09:00-15:00 uur. En in Oud-Loosdrecht: aan de Vuntuslaan (parkeerplaats bij de zendermast) elke vierde woensdag van de maand van 09:00-15:00 uur. Er wordt gekeken naar uitbreiding van mogelijke standplaatsen.

Meer nieuws

Al het nieuws