voor inwoners, met gemeenten

De Dubbeldekker vol met ideeën over afval

Publicatiedatum: 17 oktober 2018

Een afvalshow, samen naar de kringloopwinkel en een broodtrommel voor alle leerlingen. Deze en andere ideeën presenteerden leerlingen van groep 5 en 6 van OBS De Dubbeldekker in Hilversum dinsdag aan onze afvalcoach. De afgelopen twee weken – sinds de gastles – zijn de leerlingen bezig geweest met het inventariseren van hun school op het gebied van afval: wat is er, wat mist er, wat gaat er goed en wat kan er beter?

Een van de zaken die daar direct uit springt is dat er geen aparte prullenbakken zijn voor gft en pmd. Papier wordt wel apart ingezameld. Sommige juffen nemen het pmd mee naar huis, net als dat verschillende leerlingen hun eigen boterhamzakjes weer in de tas stoppen. Scholen vallen qua gescheiden inzamelen een beetje tussen de wal en het schip. Ze vallen niet onder huishoudens, maar de commerciële tarieven voor gescheiden inzameling zijn eigenlijk niet op te brengen. “Dat moet de gemeente gewoon betalen!”, roept een leerling van groep 6.

Alhoewel veel kinderen al een broodtrommel mee naar school nemen, kwamen een aantal leerlingen uit groep 5 met het plan om voor alle kinderen een goede broodtrommel te kopen. Ze willen de gemeente vragen daaraan bij te dragen. De rest van het geld zamelen ze in door het zingen van liedjes of het maken van een theatervoorstelling, of zelfs het organiseren van een heuse afvalshow! De opbrengsten van de kaartverkoop moeten voorzien in de rest van het budget.

13 november gaan enkele leerlingen mee naar de gemeente Hilversum om hun plannen daar te presenteren.

Meer nieuws

Al het nieuws