voor inwoners, met gemeenten

Eerste resultaten afvalscheiding positief

Publicatiedatum: 27 februari 2018

Inwoners in Gooi en Vechtstreek scheiden hun afval steeds beter. Dat komt mede doordat sinds 1 juli 2017 een kwart van de inwoners plastic-, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken thuis in een container kunnen doen. In 2018 krijgen alle bewoners van laagbouwwoningen in de Gooi en Vechtstreek een bak in plaats van zak. Doel van deze manier van inzamelen is om meer grondstoffen en minder restafval in te zamelen. De eerste resultaten van deze aanpak in Gooi en Vecht zijn positief. 

Resultaten
In Nederland drukken we de kwaliteit van afvalscheiding uit in een scheidingspercentage. Streven is om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. Gooi en Vechtstreek kende al vele jaren een scheidingspercentage van 54%. Sinds 1 juli 2017 hebben inwoners in Blaricum, Huizen en Laren  containers aan huis voor plastic-, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken (pmd). Inwoners in het centrum van Hilversum en Naarden Vesting hebben afgelopen jaar ondergrondse containers gekregen waar ze al hun grondstoffen gescheiden naar toe kunnen brengen.  Het regionale afvalscheidingspercentage 2017 is nu al gestegen naar 58%. En dat terwijl nog maar een kwart van de inwoners volgens de nieuwe manier hun afval scheidt. De tevredenheid van inwoners over de service van de GAD is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorige jaren (van 7.4 naar 7.6). Daarnaast zijn de kosten die de gemeenten betalen voor de afvalinzameling in 2017 ruim onder het afgesproken plafond gebleven. De GAD verwacht dat de gemeentelijke bijdrage gaat dalen als alle inwoners zijn overgestapt op meer gescheiden inzameling.

Alle inwoners over op gescheiden inzameling
In 2018 gaat de GAD voor alle inwoners in Gooi en Vechtstreek het afval scheiden vergemakkelijken. Bewoners van laagbouwwoningen krijgen een container voor plastic-, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken. Eind maart ontvangen deze inwoners een brief  om vooraf het gewenste formaat van de containers aan te geven. Ook kunnen inwoners meer containers voor grondstoffen aanvragen. Voor de zomer krijgen de huishoudens, waar het kan, de containers voor pmd. Na de zomer wisselt de GAD de restafvalcontainers om. In 2019 wijzigen de inzamelfrequenties. In gebieden met hoogbouw en weinig ruimte worden zogeheten milieuparkjes geplaatst. Dit zijn groepen (ondergrondse) containers in de wijk waar inwoners hun grondstoffen en restafval gescheiden in kwijt kunnen. De GAD zet afvalcoaches in om inwoners zo goed mogelijk te adviseren en daar waar nodig maatwerk te leveren.

Voortgangsrapportage VANG 2018

Voor meer informatie:
Communicatie GAD
T. 035 – 6991888
E. communicatie@gad.nl

Meer nieuws

Al het nieuws