voor inwoners, met gemeenten

Handhaving door team Toezicht en Handhaving van de GAD

Publicatiedatum: 27 maart 2020

Vanaf 26 maart is een nieuwe Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  van kracht. Hierin is onder andere vastgesteld dat er gehandhaafd wordt op het in acht nemen van 1,5 meter afstand en het samenscholingsverbod. Dit geldt dus ook voor op de scheidingsstations van de GAD en in de publieke ruimte, bijvoorbeeld bij ondergrondse of bovengrondse afvalvoorzieningen. In de Noodverordening COVID -19 is ook opgenomen dat BOA’s en de Toezichthouder van team Toezicht en Handhaving van de GAD hierop mogen handhaven. De gehele Noodverordening COVID-19 leest u hier.

Meer nieuws

Al het nieuws