voor inwoners, met gemeenten

Inzameling 2023 gewijzigd

Publicatiedatum: 12 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 gaat de GAD werken met nieuwe inzamelroutes. Dit kan betekenen dat de inzameldag anders is dan vorig jaar.

Inzamelfrequenties blijven gelijk

Met de huidige frequenties is er gekeken naar de meest efficiënte wijkindeling om iedere werkdag met het bestaande aantal wagens en medewerkers de geplande kliko’s te legen.
De inzamelfrequenties blijven gelijk aan die van vorig jaar:

  • GFT – eens per 2 weken
  • PMD – eens per 3 weken
  • Papier en karton – eens per 4 weken
  • Restafval – eens per 2 weken

Het kan voorkomen dat er tussen de laatste inzameling van 2022 en de eerste van 2023 een kleiner of groter gat valt dan de hierboven genoemde frequenties. Dit is eenmalig en is zo afgestemd dat iedereen hier zo min mogelijk last van heeft. Zoals ieder jaar slaan wij, onder andere door de inzameling van kerstbomen en weinig aanbod van gfe+t, in januari 2023 eenmalig een ronde GFT over. In de inzamelkalender staat wanneer we welke kliko komen legen.

Inzamelkalender in app

De inzameldagen wijzigen mogelijk ten opzichte van afgelopen jaar. Het zal dus voor iedereen even wennen zijn. Met onze gratis app en op de website – www.gad.nl –kunnen inwoners per adres de inzamelkalender inzien. In de app kan men ook herinneringen instellen zodat er tijdig een herinnering wordt verstuurd wanneer welke kliko aan de straat moet..

Regels voor aanbieden afval

Het aanbieden van afval kent een aantal regels, vastgelegd in de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek (ASV) en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit. Het is verboden afval naast of bovenop onze (ondergrondse) containers of kliko’s te plaatsen (artikel 35.6). Afval dat niet in een (ondergrondse) containers of kliko thuishoort of te groot is, kan gratis worden weggebracht naar een scheidingsstation in de regio. Voor groot vuil, ook groot verpakkingskarton, kan een afspraak worden gemaakt om het op te laten halen.

Meer weten over de nieuwe inzamelwijken en routes? Kijk dan in de veel gestelde vragen over de inzameling 2023.

Meer nieuws

Al het nieuws