voor inwoners, met gemeenten

Inzameling tijdens de spits

Publicatiedatum: 28 mei 2021

We herkennen het allemaal. Files in de ochtend wanneer mensen op tijd op kantoor willen komen. Regelmatig rijst de vraag of de GAD niet kan stoppen met rijden in de spits omdat het beeld is dat het ophalen van huisvuil tijdens de ochtendspits voor opstoppingen zorgt.

Zo door de jaren heen worden er met enige regelmaat vragen gesteld door de gemeenteraad Hilversum over het ophalen van huisvuil door GAD tijdens de spits. Het beeld is dat de doorstroming op de binnen- en buitenring hierdoor beperkt wordt. Ook zijn er zorgen of de verkeersveiligheid voor jonge weggebruikers in de wijken wel voldoende geborgd is.

Wat zijn de afspraken tussen Hilversum en GAD

De GAD heeft inzamelroutes gemaakt naar aanleiding van afspraken die zijn gemaakt op basis van het Integraal Bereikbaarheid Plan 2005. Er is toen afgesproken om in de ochtendspits geen afval in te zamelen op de volgende vijf wegen:

  • Geradtsweg
  • Insulindelaan
  • Diependaalselaan
  • Jan van der Heijdenstraat
  • Godelindeweg

Samen met de GAD is een overzicht gemaakt waarbij duidelijk wordt op welk deel van de binnen- en buitenring in de ochtendspits huisvuil wordt opgehaald. Hoewel niet op alle delen van de binnen- en buitenring huisvuil wordt ingezameld, maakt de GAD wel gebruik van binnen- en buitenring in de ochtendspits om de verschillende wijken te bereiken. De GAD wagen leegt op deze momenten dan geen ondergrondse verzamelcontainers of kliko’s die langs deze wegen staan.

De GAD haalt daarnaast geen huisvuil op rond basisscholen op de tijdstippen dat de schooldag start of eindigt.

Op de kaart (klik om te vergroten) is te zien op welke delen van de binnen- en buitenring de GAD wel of juist geen afval ophaalt.

Conclusie

We halen één à twee keer per week op een zeer beperkt deel van de binnen- en buitenring van Hilversum het vuilnis op. We realiseren ons dat het zien van onze auto’s het beeld kan oproepen dat de doorstroming door onze aanwezigheid nadelig beïnvloed wordt. Dit beeld wordt echter niet ondersteund door de huidige inzamelroutes en frequenties. Natuurlijk hebben ook andere factoren invloed op de doorstroming, zoals verkeersaanbod en particuliere vuilinzamelaars.

Het College van B&W van gemeente Hilversum heeft aangegeven deze situatie acceptabel te vinden. Zie voor alle informatie over de opvolging van de motie “Ophalen huisvuil niet in de ochtendspits op de binnen- en buitenring”(motie M20-85) – bestuurlijke informatie Gemeente Hilversum.

Meer nieuws

Al het nieuws