voor inwoners, met gemeenten

Klanttevredenheidsonderzoek 2020

Publicatiedatum: 19 maart 2021

De GAD start komende week met het klanttevredenheidonderzoek. De GAD voert dit onderzoek uit om te peilen hoe de dienstverlening van de organisatie gewaardeerd wordt. Het onderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd onder de inwoners van de Gooi en Vechtstreek.

Aan de hand van een vragenlijst wordt aan inwoners gevraagd een cijfer te geven over de dienstverlening van de GAD. Hiermee wil de GAD de kwaliteit van de dienstverlening meetbaar en zichtbaar maken en daar waar mogelijk optimaliseren.

Onderzoek
Het onderzoek wordt in opdracht van de GAD uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Integron. Via een steekproef zijn adressen in de zeven regiogemeenten geselecteerd. Deze huishoudens krijgen in de week van 24 maart een brief met informatie over het onderzoek en hoe zij hieraan kunnen meedoen.

De GAD bedankt bij voorbaat de inwoners die deelnemen aan het onderzoek. De resultaten worden in juni bekend gemaakt.

Meer nieuws

Al het nieuws