voor inwoners, met gemeenten

Luiercontainers bij kinderdagverblijven uitkomst voor gezinnen met kleine kinderen

Publicatiedatum: 7 maart 2019

Gezinnen met kinderen in de luiers kunnen hun luiers voortaan scheiden van het restafval. Hiervoor is de GAD het project Luierinzameling gestart. In de regio zijn speciale luiercontainers geplaatst bij 16 kinderdagverblijven, waarvan 8 in Hilversum. De lijst met kinderdagverblijven die zich aansluiten bij het project blijft groeien. De containers zijn turquoise en herkenbaar aan het icoontje van een luier.

Een kind gebruikt gemiddeld 150 luiers per maand, wat staat voor 22 kilo restafval. Dit is de eerste en dus een belangrijke stap naar het recyclen van luiers in de regio. De regio heeft tot doelstelling om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te recyclen en jaarlijks nog maar 126 kilo restafval per huishouden op te halen. Het gescheiden inzamelen van luiers kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Door de deelname van Bink kinderdagverblijven is er een mooie spreiding van beschikbare luiercontainers in de gemeente Hilversum. Wethouder Jan Kastje heeft woensdag 6 maart bij Kinderdagverblijf De Notenbalk de aftrap gegeven voor het project, samen met de driejarige Victor en zijn moeder Jacqueline Metselaar. Jan Kastje: “We willen toewerken naar meer scheiden van afval en dus minder restafval. Als je bedenkt dat een baby gemiddeld 22 kilo luierafval per maand ‘produceert’, dan begrijp je dat dit een grote afvalstroom is. Daarom passen deze luiercontainers uitstekend bij de ambitie die we hebben op het gebied van afvalscheiding.”

Ook op de scheidingsstations van de GAD is het mogelijk om luiers in de speciale containers te doen. Zo ook op het mobiele scheidingsstation. Op deze plekken zijn tevens gratis zakken te verkrijgen om thuis de luiers in te verzamelen, vraag hiernaar bij de medewerkers van de GAD.

Bekijk de complete lijst met adressen op onze speciale pagina over luierinzameling.

Meer nieuws

Al het nieuws