voor inwoners, met gemeenten

Oproep: vermijd scheidingsstations

Publicatiedatum: 10 april 2020

Helaas hebben oproepen om het scheidingsstation te mijden nog weinig opgeleverd. Maandagochtend was het na een drukke week wederom filerijden bij het scheidingsstation in Hilversum. Een lange rij voor de slagbomen, wat tot gevolg heeft dat het naastgelegen overlaadstation, waar de GAD het huishoudelijk afval vanuit de hele regio lost, minder goed bereikbaar is.

“Wij moeten op het moment alle zeilen bijzetten om de primaire taken uit te voeren; huis aan huis inzamelen, legen ondergrondse containers, de bemensing van de scheidingsstations en de klantenservice. De overvolle scheidingsstations zijn op dit moment een lastige kwestie”, vindt de GAD. “Als je nieuwe bank geleverd wordt, breng je de oude weg. Dat moet zo lang mogelijk kunnen. Maar we zien ook veel bezoekers die langskomen na het opruimen van schuur of zolder. Dat bezoekje had wellicht ook uitgesteld kunnen worden. Volgens de richtlijnen van het RIVM is het noodzakelijk om de hoeveelheid bezoekers aan het scheidingsstation te reguleren. Er mag een beperkt aantal auto’s/personen tegelijk op het scheidingsstation, bezoekers moeten 1,5 meter afstand houden tussen elkaar en onze medewerkers, er mogen maximaal 2 personen per auto en geen kinderen onder de 18. We vragen nogmaals nadrukkelijk om zoveel mogelijk het scheidingsstation te mijden. Kom je toch? Wees dan goed voorbereid en scheid thuis al zoveel mogelijk het afval zodat het bezoek snel verloopt. Onze medewerkers bepalen wanneer de laatste auto wordt toegelaten op het terrein, dit zal ongeveer een half uur voor sluitingstijd zijn.”

Aanpassing GFT inzameling en mobiel scheidingsstation

De GAD heeft de inzameling van gft tijdelijk aangepast (was sinds 1 maart wekelijks, nu eens per 2 weken) en het mobiele scheidingsstation wordt momenteel ook niet ingezet. Helaas zijn alle maatregelen noodzakelijk. We volgen de landelijke adviezen en richtlijnen. Alle informatie en maatregelen mbt het coronavrius zijn te vinden op www.gad.nl/corona-updates

Meer nieuws

Al het nieuws